ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY:

Z dôvodu mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID - 19 MsO SRZ Komárno oznamuje, že umožní zakúpenie povolenia našim členom úhradou prevodu na bankový účet s nasledovným postupom:

Na e-mail info@srz-komarno.sk s predmetom MENO A PRIEZVISKO člena odošle správne vyplnenú objednávku povolení (môže aj viac objednávok). Upozorňujeme, že výsledná suma pre platbu bude len jedna ako súčet objednávok a rovnako iba  jeden variabilný symbol. V prípade ZŤP, invalidity, študenta do 25 rokov je potrebné tieto doklady (scan, foto) poslať spolu s objednávkou.

Po prekontrolovaní  mu bude obratom oznámená suma úhrady, číslo účtu a variabilný symbol formou potvrdzujúceho emailu. Ak Vám nepríde do doručenej pošty, skontrolujte aj priečinok Nevyžiadaná pošta (Spam). Forma úhrady môže byť aj poštovou poukážkou. Nutné uviesť správny variabilný symbol, ktorý vám príde s potvrdzujúcim e-mailom.

Po overení platby (pripísaní na účet) a jej správnej výšky Vám budú vystavené doklady poslané doporučene na adresu trvalého bydliska. Tak isto Vám bude poslaná aj členská známka, ktorú si každý sám nalepí do členského preukazu .    

Objednávka:  /subor/elektronicka-objednavka-2021/

Preto je potrebné správne vyplnenie objednávky povolení a zadanie variabilného symbolu, ktorý slúži na priradenie k platbe. 

Veríme že tieto naše opatrenia prijmete všetci s pochopením,

                                                                výbor MsO SRZ Komárno