1. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2023. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 1/2023.

Výška poskytnutej dotácie: 700 €.

Použitie dotácie: nákup vecných cien na rybárske preteky organizované v k.ú. Zlatná na Ostrove.

2. Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport na rok 2023.

Výška poskytnutej dotácie: 2000 €

Použitie dotácie: dotácia je účelovo viazaná a je určená na zabezpečenie účasti na Majstrovstvách SR v technike plávaná a feeder, cestovné náklady, materiálne zabezpečenie.

3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Sokolce v roku 2023. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 

Výška poskytnutej dotácie: 300 €.

Použitie dotácie: nákup vecných cien na rybárske preteky organizované ObO Sokolce.