1. Podporovateľ : Mesto Komárno

Výška poskytnutej dotácie: 1400 EUR

Učel dotácie:

- na medzinárodné rybárske preteky III. ročník Apáli CARP CUP 2018 - medzinárodná rybárska súťaž v love kaprov a amúrov.

Vyúčtovanie dotácie:

- nákup cien v hodnote 1400 EUR. Faktúra č.: 0820180480.