1. Podporovateľ : Mesto Komárno

Výška poskytnutej dotácie: 350 EUR

Učel dotácie:

- zabezpečenie účasti družstva na majstrovstvách SR v roku 2017,

- na súťaže regionálneho, celštátneho a medzinárodného významu. 

Vyúčtovanie dotácie:

- cestovné náklady 98 EUR,

- ubytovanie pretekárov 222 EUR,

- nákup krmiva 30 EUR.

Účtovné doklady sú založené v účtovníctve MsO SRZ Komárno.


2. Podporovateľ : Mesto Komárno

Výška poskytnutej dotácie: 1000 EUR

Učel dotácie:

- na medzinárodné rybárske preteky II. ročník Apáli CARP CUP 2017 - medzinárodná rybárska súťaž v love kaprov a amúrov.

Vyúčtovanie dotácie:

Nákup cien faktúra č.: 0920170604

Výkaz o vydaných cien zo dňa 25.9.2017

Pokladničný doklad DKP: 4002023535525001