1. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2021. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 2/2021.

Výška poskytnutej dotácie: 600 €.

Použitie dotácie: nákup vecných cien na rybárske preteky organizované v k.ú. Zlatná na Ostrove.

2. Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport.

Výška poskytnutej dotácie: 2000 €.

Použitie dotácie: dotácia je účelovo viazaná a je určená na zabezpečenie účasti na Majstrovstvách SR v technike plávaná a feeder, cestovné náklady, materiálne zabezpečenie.