1. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2021. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 2/2021.

Výška poskytnutej dotácie: 600 €.

Použitie dotácie: nákup vecných cien na rybárske preteky organizované v k.ú. Zlatná na Ostrove.