1. Podporovateľ : Mesto Komárno

Výška poskytnutej dotácie: 350 EUR

Učel dotácie:

- zabezpečenie účasti družstva na majstrovstvách SR v roku 2017,

- na súťaže regionálneho, celštátneho a medzinárodného významu. 


2. Podporovateľ : Mesto Komárno

Výška poskytnutej dotácie: 1000 EUR

Učel dotácie:

- na medzinárodné rybárske preteky II. ročník Apáli CARP CUP 2017 - medzinárodná rybárska súťaž v love kaprov a amúrov.