Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina:

http://www.srzrada.sk/

 

Vodné toky v západoslovenskej oblasti:

http://www.shmu.sk/sk/?page=765&station_id=6849