Harmonogram rybárskych  pretekov v roku 2023: 

 

DOSPELÍ

1.5.2023

Apáli Komárno

- 13. roč. „Pohár primátora Komárna“ - prihlášky v kancelárii MsO do 28.4.2023

2.5.2023-7.5.2023

Apáli Komárno

- 8. ročník Apáli CARP CUP /p.Toma/, tel.: 0905 733 815

6.5.2023

Konkoli Kameničná

- prihlášky v kancelárii MsO do 28.4.2023

6.5.2023

štrkovisko Číčov

- prihlášky u p.Illésa na tel.č: 0915 524 064

6.5.2023

štrkovisko Sokolce

- prihlášky u p.Pázmánya na tel.č.: 0903 446 198

6.5.2023

Žitnoostr. kanály č.1, Zlatná n.O.

- prihlášky u p.Jandása na tel.č.: 0908 718 561

7.5.2023

štrkovisko Nesvady

- prihlášky u p.Csontosa na tel.č.: 0905 951 206

5.2023

Konkoli Kameničná

- Preteky odborov OZ PZ Komárno

20.5.2023

Konkoli Kameničná

- Preteky PVV

20.5.2023

OR Apáli

- Preteky funkcionárov MsO SRZ Komárno

22.5.-27.5.2023

Konkoli Kameničná

- 7. ročník tímových. pretekov Konkoli CARP CAP /p.Toma/

17. 6. 2023

Žitnoostr.kanály č.1 - Čalovec

- prihlášky na OÚ Čalovec

9. 7 2023

Dunaj č. 1, Iža

- Tubertini feeder Cup, prihlášky u p.Hodeka na tel.č.: 0907 247 070

19.8.2023

štrkovisko Sokolce

- Preteky funkcionárov ObO Sokolce

18.8.-20.8.2023

štrkovisko Nesvady

- Lov sumcov - prihlášky u p.Csontosa na tel.č.: 0905 951 206

12.9. . 15.9.2023

Konkoli Kameničná

- Lov sumcov – p.Toma, p.Borovicza

16.9.2023

Dunaj č.1, Moča

-„Memorial Demcsik Denisz“ v LRU, prih. u p.Szegiho na tel.č.: 0905 940 988

16.9.2023

Dunaj č.2, Zlatná na Ostrove - prihlášky u p. Jandása na tel. č.: 0908 718 561

 

DÔCHODCOVIA

6.5.2023

štrkovisko Nesvady           -prihlášky u p.Csontosa na tel. č.: 0905 951 206

8.5.2023

Apáli Komárno                   -prihlášky v kancelárii MsO Komárno

8.5.2023

Žitnoostr. kanály č.1,

Zlatná n.O.                           -prihlášky u p.Jandása na tel.č.: 0908 718 561

27.5.2023

Žitnoostr. kanály. č.1,

Okoličná n/O                        -prihlášky u p.Hrabovského na tel.č.:0917 337 646

DETI

6.5.2023

štrk.Nesvady

-prihlášky u p. Csontosa na tel.č.: 0905 951 206

6.5.2023

Žitnoostr. kanály č.1,

Zlatná n.O.

-prihlášky u p. Jandása na tel.č.: 0908 718 561

6.5.2023

Žitnoostr.kanály č.1, Čalovec

- prihlášky na OÚ Čalovec

27.5.2023

Apáli Komárno

-prihlášky v kancelárii MsO Komárno

3.6.2023

Žitnoostr.kanály č.1 - Okoličná n/O

-prihlášky u p. Hrabovského na tel.č.: 0917 337 646

24.6.2023

Kameničná - Čalovec

- Obecné dni Čalovec, prihlášky vybavuje p. Zengő na tel.č.: 0908 454 818

17.6.2023

štrk.Sokolce

-prihlášky u p. Pázmánya na tel.č.: 0903 446 198

1.7.2023

Dunaj č.1, Moča

-prihlášky u p. Szegiho na tel.č.: 0905 940 988

9. 2023

Žitnoostr. kanály č.1,

Zlatná n.O.

-prihlášky u p. Jandása na tel.č.: 0908 718 561

 UPOZORNENIE:

Začiatok pretekov je 8.00 hod., zraz je o 6.00 hod.

Oznámenie:

V rámci všetkých pretekov sa lovia a bodujú všetky ulovené ryby bez ohľadu na najmenšiu lovnú mieru. Ulovené ryby je pretekár povinný uchovať v živom stave (zasieťkovať). Po odvážení úlovku  sa ryby vypustia naspäť do vody.

Bodovanie úlovkov:

  • 1gram = 1 bod.

Podľa uznesenia Výboru MsO SRZ Komárno zo dňa 23.3.2022 na rybárskych pretekoch organizovaných MsO SRZ Komárno bude zabezpečené teplé jedlo alebo občerstvenie pre pretekárov a organizátorov týchto pretekov v celkovej hodnote 4 € na osobu.

  FB_IMG_1666420152640.jpg

FB_IMG_1666420124282.jpg

319792338_572558078048520_8181891195866171121_n.jpg