V nadväznosti na video, ktoré koluje na sociálnych sieťach /lov rýb elektrickým agregátom/ predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 9.11.2018 uzneslo tak, že prípad bude v zmysle Disciplinárneho poriadku postúpený na disciplinárny orgán 1.stupňa pri MsO SRZ Komárno. Zároveň vo veci prebieha aj policajné vyšetrovanie.   

------------------------------------------------------------------

Dňa 5.11.2018 zarybňujeme násadou bielych rýb a násadou lieňa sliznatého nasledovne:

Poradie

vykládky

Názov revíru

Číslo revíru

L2

Pleskáč

Jesenné zarybňovanie

v kg

v kg

1.

Štrk.Sokolce

2-3960-1-1

50

500

2.

Štrk.Číčov

2-3100-1-1

50

500

3.

Štrk.Kl.Nemá

2-3460-1-1

50

300

4.

Žitnoostr.kan.

2-5670-1-1

50

 

5.

Jazero Kakal

2-0841-1-1

50

300

6.

Konkoli

2-1070-1-1

100

1000

7.

Akácos

2-0010-1-1

50

 

8.

Apáli

2-0020-1-1

100

1000

9.

Štrk. Kava

2-3420-1-1

50

400

10.

Štrk.Nesvady

2-3760-1-1

50

500

 

CELKOM

600

4500

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si Vám dať na vedomie, že dňa 22. októbra 2018 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k dvom vyhláškam k zákonu o rybárstve:

 

  • Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve
  • Návrh vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

 

 

Materiály k obom vyhláškam si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch:

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/752

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/753

Zároveň Vám dávame na vedomie, že medzirezortné pripomienkové konanie bude ukončené dňa 12. novembra 2018.

--------------------------------------------------------------------

Dňa 3.10.2018 pokračujeme v jesennom zarybňovaní našich revírov násadou kapra rybničného K2 takto:
1. štrkovisko Nesvady, 2-3760-1-1 - 700 kg, 
2. štrkovisko Sokolce, 2-3960-1-1 - 700 kg a 
3. štrkovisko Číčov, 2-3100-1-1 - 700 kg.

------------------------------------------------

Konečné výsledky Apáli Carp Cupu:

1. A7 X CARP CT 139,98
2. B5 BAITS TEAM 132,07
3. B2 SHUBUNKIN CT 123,46
4. A5 ALCARPONE SK, TRENČÍN 67,06
5. A3 STARBAITS SK 66,89
6. A10 A BAITS TEAM 65,00
7. B3 KOMÁRNO CT 56,86
8. B1 KIMOT TEAM 47,86
9. B8 MK CARP TEAM 43,51
10. B6 POP UP TEAM 34,73
11. A2 PAPÍRKUTYÁK CARP TEAM 32,55
12. A4 CARP TEAM DEJVIL 24,79
13. A1 JOTO CT 19,43
14. A8 KORMORÁN CARP BAITS 17,01
15. B7 GREEN CARP ŠURANY 14,95
16. A9 K.P.V. KOMÁRNO 8,27
17. A6 TREVI TEAM 8,01
18. B9 BICSKA CT 6,16
19. B4 CT APÁLI OLD SCHOOL 5,87

Ďakujeme naším sponzorom za ich podporu!

Víťazom srdečne gratulujeme!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 20.9.2018 bolo zahájené jesenné zarybňovanie našich revírov násadou kapra rybničného K2 takto:

Poradie

vykládky

Názov revíru

Číslo revíru

Kapor

K2

Jesenné zarybňovanie

v kg

1.

Štrk.Kl.Nemá

2-3460-1-1

400

2.

Jazero Kakal

2-0841-1-1

400

3.

Konkoli

2-1070-1-1

1500

4.

Štrk. Kava

2-3420-1-1

600

 

CELKOM

2900 kg


-------------------------------------------------------------------

Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be

--------------------------------------------------------------------

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 13. júna 2018 bol v NR SR schválený Zákon o rybárstve.

Ten je po podpísaný prezidentom SR a už zapísaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 216/2018 a účinnosť nadobudne 1.1.2019.

Na tomto odkaze si môžete pozrieť jeho plné znenie:

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/216/20190101


Nový zákon o rybárstve podporilo 88 poslancov. Legislatíva spája ochranu zdravia a vôd s potrebami moderného rybárstva, pričom zakazuje neetické praktiky pri love a posilňuje informovanosť rybárov o možnej kontaminácii rýb. Nový zákon zároveň upravuje pravidlá pri vodárenských nádržiach a podzemných vodách slúžiacich na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Zákon ustanovuje aj možnosť vo verejnom záujme a pri opakovaných závažných porušeniach ustanovení doterajším užívateľom previesť rybársky revír do užívania správcovi vodného toku.

------------------------------------------------------------

Vážení rybári


Na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 oznamujeme, že na všetkých lovných rybárskych revíroch našej organizácie platia najmenšie lovné miery takto:

amur biely - 70 cm,

kapor rybničný - 45 cm,

lieň sliznatý - 35 cm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.