Športové rybárske preteky -  7. ročník Tubertini Feeder CUP 2022

Výbor MsO SRZ Komárno na základe Uznesenia Rady SRZ č. 30/2022 zo dňa 26.3.2022 a v súlade s Plánom činnosti organizácie na rok 2022 oznamuje, že dňa 10.7.2022 sa uskutočnia športové rybárske preteky na rybárskom revíri 2-0480-1-1 Dunaj č.1 / pri obci Iža, r.k.: 1756 - 1759 /.


Vyhodnotenie rybárskych pretekov detí na OR Apáli:

Dňa 29.05.2022 v čase od 08.00 hod. do 11.30 hod. sa konali rybárske preteky pre deti a mládež na rybárskom rev.číslo: 2-0020-1-1 OR Apáli. Pretekov sa zúčastnilo 46 pretekárov. Na dobre zarybnenej vode deti zažili krásne chvíle pri rybačke v peknom počasí. Za tieto krásne chvíle je treba poďakovať všetkým zúčastneným deťom, rodičom, organizátorom ako aj sponzorom za krásne vecné ceny.

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

A:

1.miesto: Halmo Eduard – 14900 bodov,

2.miesto: Lőrinc Bendegúz – 10880 bodov,

3.miesto: Kiss Bence – 9740 bodov,

4.miesto: Molnár Patrik – 8390 bodov,

5.miesto: Tóbi Damian – 4410 bodov,

6.miesto: Jenei Tamás – 3430 bodov.

B:

1.miesto: Molnár Máté – 12730 bodov + najväčší úlovok: kapor rybničný – 3060 g,

2.miesto: Akerman Wiliam – 9070 bodov,

3.miesto: Sántha Ábel – 6510 bodov,

4.miesto: Méhes Mátyás – 5050 bodov,

5.miesto: Dömötör Márk – 4430 bodov,

6.miesto: Királyová Bianka – 3860 bodov.

 

Ďakujeme!

 

IMG_20220529_114108.jpgIMG_20220529_114114.jpg

IMG_20220529_121915.jpgIMG_20220529_121932.jpg


Plánovaná jarná a letná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja - oznámenie

oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, pracoviska Dunajská Streda (ŠOP) sa uskutoční simulovaná jarná a letná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dodatkom č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI).

 

Cieľom tohtoročných simulovaných záplav sú druhy rýb európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany v území európskeho významu SKUEV0090 Dunajské luhy.

Tesným naviazaním termínov jarnej a letnej záplavy sa zabezpečí plynulý priebeh vývinových cyklov rýb (neres a vývin plôdika) a vodných živočíchov a predíde sa tak potenciálnym stratám na prirodzenej reprodukcii.

 

Žiadame Vás, aby ste urobili potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia životov a zabránenie hospodárskym škodám v oblasti ramennej sústavy!

 

Základné parametre plánovaných umelých záplav:

 

Jarná simulovaná záplava:

·       termín začatia: 14.5.2022

·       dĺžka trvania: 30 dní

·       kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)

 

Letná simulovaná záplava:

·       termín začatia: 13.6.2022

·       dĺžka trvania: 16 dní

·       maximálny prietok: 60 m3/s


Vyhodnotenie rybárskych pretekov v LRU

Dňa 8.5.2022 sa konali rybárske preteky v kategórii dôchodcov na OR Apáli za účasti 54 pretekárov. V priebehu preteku bolo ulovených 832 kg bodovaných rýb. Výsledky:

1.miesto: Angyal Imrich – 50102 bodov,

2.miesto: Bunda Martin – 49575 bodov,

3. miesto: Mészáros František st. – 44600 bodov,

4.miesto: Kurčík František – 35945 bodov,

5.miesto: Molnár Imrich – 33095 bodov,

6.miesto: Keszeli Ladislav – 32415 bodov,

7.miesto: Méhes Zoltán – 32015 bodov.

Najväčší úlovok – Nagy Kálmán – kapor rybničný – 3420 g.

IMG_20220508_082258.jpgIMG_20220508_125328.jpg


Výsledky rybárskych pretekov dospelých dňa 7.5.2022

Tradičných rybárskych pretekov na Konkoli Kameničná sa zúčastnilo 31 pretekárov, ktorí dosiahli nasledovné výsledky:

1.miesto: Paluska Ádám – 41605 bodov,

2.miesto: Forgács Géza – 31940 bodov,

3.miesto: Obola Štefan – 29465 bodov,

4.miesto: Szabó Arnold – 23040 bodov,

5.miesto: Kovács Péter – 22140 bodov.

Najväčší úlovok: Paluska Ádám – kapor rybničný – 3145 g.sledky rybárskych pretekov o „Pohár primátora Komárna“ dňa 1.5.2022 na OR Apáli:

1.miesto: Jóba Ondrej – 47185 bodov,

2.miesto: Mayer Tibor – 45800 bodov,

3.miesto: Szlávik Richard – 43615 bodov,

4.miesto: Angyal Imrich – 38700 bodov,

5.miesto: Csóka František – 35415 bodov,

6.miesto: Kacz Ádám – 32540 bodov,

7.miesto: Szikonya Tamás – 30240 bodov.

Najväčší úlovok: Jóba Ondrej – kapor rybničný o hmotnosti 9570 g.

Ďakujeme sponzorom ktorými boli:

komarom.jpg hlavnelogomm.png

IMG_20220501_075257.jpgIMG_20220501_095643.jpg


V utorok popoludní sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie mestských ocenení

Kedd délután ünnepélyes keretek között átadták a városi díjakat.

 


Cena primátora bola udelená Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu pri príležitosti 100. výročia organizovaného rybárstva v Komárne a za dlhoročnú aktívnu činnosť.

A Szlovák Horgászszövetség Komáromi Városi Szervezete a polgármesteri díjat a komáromi szervezett horgászat indulásának 100. évfordulója alkalmából és a sokéves aktív tevékenységéért kapta.

cena2.jpg


Informácia o ďalšom zarybnení násadou kapra rybničného K3:

Výbor MsO SRZ Komárno informuje rybárov, že plánované zarybnenie štrkovísk násadou kapra rybničného sa uskutoční až v mesiaci jún z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zo strany dodávateľa násady.

Za pochopenie ďakujeme.


Násada šťuky severnej Šr

Dňa 20.4.2022 sme zarybňovali revír č.: 2-2090-1-1 Ižiansky kanál č.2 a revír č.: 2-2690-1-1 Stará Nitra násadou 10000 ks šťuky severnej Šr. 

DSC_0264.jpg DSC_0265.jpg DSC_0270.jpg IMG_20220420_084756.jpg


Zarybnenie násadou kapra rybničného K3

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 23.3.2022 prebehne čiastočné zarybnenie našich revírov násadou kapra rybničného (K3).  Zarybnenie bude prebiehať na revíroch: Jazero Kakal, číslo revíru:2-0841-1-1 v množstve 1000 kg, Konkoli Kameničná, číslo revíru:2-1070-1-1 v množstve 5000 kg, Akácos Kameničná, číslo revíru:2-0010-1-1 v množstve 1000 kg a OR Apáli, číslo revíru: 2-0020-1-1 v množstve 5000 kg. Zahájenie cca.: o 11,30

výbor MsO SRZ Komárno


V uplynulom  týždni boli na OR Apáli rozmiestnené umelé neresiská pre zubáčov na podporu neresu v jarných mesiacoch. Dočasne rozmiestnené umelé neresiská sú označené. Touto cestou sa chceme poďakovať p.Š.Csernavovi za zaobstaranie potrebného materiálu ako aj pracovnej skupine v zložení: p.Csernava, p.Takács, p.Paksi a p.Riszdorfer za prácu pri rozmiestňovaní neresisk.

1646550884788.jpeg                                         1646550884759.jpeg                                                    1646550884813.jpeg


Poľovníci /SPK/  nás upozornili:

aby sme vyzvali našich členov o dôsledné dodržiavanie osvetlenia miesta lovu (v súlade s platným zákonom o rybárstve a vyhláškou na jeho vykonanie) a zvýšenú pozornosť pri výkone rybárskeho práva po zotmení v záujme vlastnej bezpečnosti. Boli sme zástupcami SPK upozornení na to, že prebieha lov diviačej zveri (opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných) aj mimo obvyklého času, preto dostatočné osvetlenie rybárov pri vode, by pomohlo predísť prípadným nehodám.

    


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách v rokoch 2018-2020!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. V roku 2020 na základe výsledkov monitoringu zvýšený obsah ortuti bol zaznamený u boleňa dravého na rieke Dunaj / revír číslo: 2-0490-1-1 /. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.