Konkoli SILURO 2023 (12. – 15.9. 2023)

379016110_6533456100065843_880870378599261372_n.jpg


OZNAM O ÚPRAVE ÚRADNÝCH HODÍN:

          Výbor MsO SRZ Komárno informuje rybárov – záujemcov o hosťovacie  povolenia o úprave úradných hodín v kancelárii MsO SRZ Komárno počas obdobia

od 16.8.2023 do 13.10.2023.

 Výdaj hosťovacích povolení na rybolov :

 Utorok, Štvrtok

od 09,00 hod. do 11,00 hod.

 V súrnych prípadoch volať na tel.číslo:

 0918859329,0907653211

 Ďakujeme!


42. Majstrovstvá sveta klubov v LRU plavaná

V dňoch 17. - 23.7.2023 sa konali 42. Majstrovstvá sveta klubov v LRU plavaná v meste Kluczbork v Poľsku. Majstrovstiev sveta sa zúčastnilo ako vicemajster 1.ligy na Slovensku aj družstvo MsO SRZ Bartal mix Komárno. Tréning prebiehal od pondelka do piatku, kde bolo dôležité spoznať vodu, osádku rýb v jazere a tomu pripraviť vhodnú taktiku a krmivo. Nebolo to ľahké, pretože každý sektor bol špecifický, čo sa týkalo veľkosti rýb, množstva, aj hĺbky vody. Až do posledného dňa sme upravovali krmivo, aby bolo čo najvhodnejšie na preteky. Po sobotňajšom preteku bolo družstvo Komárna na 5. mieste, len 5 bodov nás delilo od medaile, cítili sme, že máme veľkú šancu na stupne víťazov. Už po sobotňajšom preteku sme zistili, že na trati sú miesta, kde jednoducho ryba nenapláva. To sa  bohužiaľ stalo aj nám v nedeľu, keď jeden náš pretekár zahral až 16.miesto (v prvý deň 2.miesto) a vedeli sme, že na medailu nesiahneme. Nakoniec z toho bolo vynikajúce 7. miesto na svete spomedzi 36 družstiev. Poďakovanie patrí v mene celého družstva za finančnú podporu MsO SRZ Komárno, primátorovi mesta Komárno ako aj sponzorom. Družstvo Komárna pod vedením trénera Jozefa Bartala, členovia Peter Šejirman, František Meszároš, Milan Kabát, Roman Baranček, František Monosi. Asistenti na majstrovstvách Miroslav Boháč, Marcel Čampiš, Jaroslav Liška, Ivan Cibuľka a Zdenko Tuška.

IMG_20230810_111011.jpg IMG_20230810_111005.jpg

IMG_20230810_111001.jpg


Zarybňovanie našich revírov a revírov Rady SRZ:

- dňa 24.5.2023 násada úhora rozkŕmeného v množstve 6000 ks /2000 ks – OR Apáli – 2-0020-1-1, 2000 ks - Konkoli Kameničná – 2-1070-1-1, 2000 ks – štrkovisko Kava – 2 – 3420-1-1,

- dňa 16.6.2023 násada 20000 ks zubáča veľkoústeho do revíru Rady SRZ – Dunaj č.2 /2 - 0490-1-1/,

- dňa 23.6.2023 násada 55000 ks zubáča veľkoústeho do revíru Rady SRZ – Dunaj č.2 – OR spodná inundácia /2-0500-1-1/,

-  dňa 23.6.2023 násada 150000 ks kapra rybničného Kr rýchlený plôdik do 5 cm do revíru Žitnoostrovské kanály č.1 /2-5670-1-1/.

348938631_1328535608059324_2669310017431515062_n.jpg 353540328_1397641474424945_7976806145617868516_n.jpg 356147079_633289115529755_2166561750468893527_n.jpg 353765228_657027692477121_5195316066101501682_n.jpg 356181032_1271811363473025_148576717457274553_n.jpg


Výsledky májových pretekov v love rýb udicou:

13.ročník „Pohár primátora Komárna“ – 1.5.2023:

1.miesto: Paluska Ádám 22900 bodov,

2.miesto: Farkas Tibor 21775 bodov,

3.miesto: Farkas Juraj 20740 bodov,

4.miesto: Angyal Imrich 13900 bodov,

5.miesto: Jóba Ondrej 13120 bodov.

Najväčší úlovok: Paluska Ádám – kapor rybničný – 3600 g.

 

Konkoli Kameničná – 6.5.2023:

1.miesto: Paluska Ádám 69245 bodov,

2.miesto: Anduskó Péter 44350 bodov,

3.miesto: Forgács Géza 25660 bodov

Najväčší úlovok: Paluska Ádám – kapor rybničný – 10270 g.

 

OR Apáli – kategória dôchodcov – 8.5.2023:

1.miesto: Angyal Imrich 62150 bodov,

2.miesto: Nagy Koloman 35930 bodov,

3.miesto: Petőcz József 33680 bodov,

4.miesto: Kliment František 31610 bodov,

5.miesto: Leikert Pavol 29860 bodov

Najväčší úlovok: Tóth Ľudovít 3800 g.


Jarné zarybnenie násadou kapra rybničného K3!!

 

Dňa 18.4.2023 budú naše kaprové rybárske revíry :

- štrkovisko Sokolce – 1500 kg + 300 kg K1-2,

- štrkovisko Číčov – 400  kg,

- štrkovisko Kava – 500 kg,

- štrkovisko Nesvady – 400 kg,

- Žitnoostrovské kanály č.1 /pri obci Okoličná na Ostrove a pri obci Zlatná na Ostrove/ - 1000 kg, zarybnené násadou kapra rybničného v kategórií K3. Dodávateľom násady je SRYBA, s.r.o.

 

Výbor určuje v súlade s ods.9, § 18 Vyhlášky MŽP SR č.305/2018 Z.z. Na rybárskych revíroch: štrkovisko Sokolce /2 – 3960-1-1/, štrkovisko Číčov / 2- 3100-1-1/, štrkovisko Kava /2-3420-1-1/, štrkovisko Nesvady /2-3760-1-1/  všeobecný zákaz lovu rýb na dobu od 18.4.2023 do 7.5.2023 vrátane.

Lov rýb povolený od 8.5.2023.

Výbor MsO SRZ Komárno


Dňa 4.4.2023 sme zarybňovali šťučím plôdikom v množstve 400000 kusov revír č.: 2-5670-1-1 Žitnoostrovské kanály č.1.

IMG_20230404_145146.jpg IMG_20230404_145626_result.jpgIMG_20230404_150109_result.jpg

IMG_20230404_142452_result.jpgreceived_244486461473687.jpegreceived_939828540768985.jpeg


Jarné zarybnenie násadou kapra rybničného K3

 

Dňa 20.3.2023 budú naše kaprové rybárske revíry :

- štrkovisko Číčov – 1500  kg. štrkovisko Klížska Nemá – 500  kg,

- Konkoli Kameničná – 4000 kg, Akácos – 500 kg,

- OR Apáli – 4000 kg,

- štrkovisko Nesvady – 2000 kg

zarybnené násadou kapra rybničného v kategórií K3 a to v objeme 12500 kg. Dodávateľom násady je SRYBA, s.r.o.

 

Na rybárskych revíroch:

štrkovisko Číčov / 2- 3100-1-1/,

štrkovisko Klížska Nemá /2-3460-1-1/,

štrkovisko Nesvady /2-3760-1-1/ bude od 20.3.2023 do 16.4.2023 vrátane všeobecný zákaz lovu rýb!


Nové vedenie Slovenského rybárskeho zväzu

V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táľoch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Delegáti snemu si zvolili nových štatutárnych zástupcov, ako aj členov Rady a Kontrolnej komisie SRZ. Ivan Orovčik sa stal prezidentom SRZ a Ing. Bohuš Cintula bol delegátmi zvolený za tajomníka SRZ na nadchádzajúce volebné obdobie.

    


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách v rokoch 2018-2020!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. V roku 2020 na základe výsledkov monitoringu zvýšený obsah ortuti bol zaznamený u boleňa dravého na rieke Dunaj / revír číslo: 2-0490-1-1 /. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.