ZÁPADOSLOVENSKÁ LIGA MLÁDEŽE v LRU PLÁVANÁ 2024

3.ročník

1. kolo sa uskutoční 7.4.2024 v Komárne


Západoslovenská liga mládeže sú seriálové preteky v love rýb udicou na plávanú.
Je určená pre deti od 5 do 15 rokov na podchytenie záujmu o športový rybolov
v disciplíne LRU – plávaná. Deti pretekajú v dvoch vekových kategóriách U10 a
U15. Liga má päť samostatných kôl. Západoslovenskej ligy sa môžu zúčastniť deti z
akejkoľvek OZ SRZ a aj deti, ktoré nie sú členmi SRZ.

 liga.jpg

logosrz.jpg

sport.png

Prvé kolo sa koná pod záštitou MsO SRZ Komárno.

Preteky sa konajú s podporou Slovenského zväzu športového rybolovu.

Hlavní partneri:

RYPOMIX – slovenský výrobca krmítkových zmesí

VAĎO – najväčší distribútor živej nástrahy na Slovensku

MAVER – FISHING – váš špecialista na feeder a plávanú

Mediálny partner:

Slovenský Rybár – najčítanejší časopis pre rybárov na Slovensku

Bližšie informácie o Západoslovenskej lige mládeže v LRU plávaná na tel. č.: 0908136090. Alebo na https://www.facebook.com/groups/860760604871029

 


Zmena termínu konania členskej schôdze ObO Okoličná na Ostrove !

Oznamujeme členom MsO SRZ Komárno, že z dôvodu konania akcie v kutúrnom dome v Okoličnej na Ostrove, plánovaná členská schôdza Obvodnej organizácie Okoličná na Ostrove sa uskutoční dňa 3.3.2024 so začiatkom o 09,00,hod. v kultúrnom dome.


Pozvánka

 

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne Vás týmto pozýva na členské schôdze obvodných organizácii, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

Dátum

Zahájenie

ObO

Miesto konania

16.2.2024

17,00

Moča

KD

3.3.2024

09,00

Okoličná na Ostrove

KD

24.2.2024

17,00

Nesvady

KD

2.3.2024

09,00

Sokolce

KD

9.3.2024

09,00

Zlatná na Ostrove

Klub rybárov

16.3.2024

09,00

Kameničná

jedáleň JRD

23.3.2024

09,00

Komárno

Matica slov.

24.3.2024

09,00

Číčov

KD

 

s programom:

 

1.Otvorenie

2.Odsúhlasenie programu

3.Voľba pracovného predsedníctva

4.Voľba mandátovej, návrhovej komisie /trojčlenné komisie/

5.Kontrola plnenia uznesenia

6.Správa mandátovej komisie

7.Správa o činnosti výboru za rok 2023 a plán hlavných úloh na rok 2024

8.Správa o finančnom hospodárení v roku 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

9.Správa RS a DK za rok 2023

10.Správa kontrolnej komisie

11.Informácia o nových základných predpisoch

12.Diskusia

13.Vyhodnotenie súťaže o rekordný úlovok roka 2023

14.Návrh na uznesenie

15.Vylosovanie miestneho kaprového povolenie zdarma

16.Záver

 

Prezentácia členov sa začína 40 minút pred zahájením. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2023. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní dvaja členovia – prítomní na členskej schôdzi, ktorí dostanú zdarma miestne povolenie na lov rýb na kaprových vodách v roku 2024.

Výbor MsO SRZ v Komárne


Vážení rybári!

 

Upozorňujeme na povinnosť člena SRZ platiť členský príspevok

najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

 Členstvo v SRZ zaniká aj z dôvodu, ak člen nezaplatí členský príspevok do 31. marca príslušného roka / §10 Stanov SRZ /.

Členský príspevok je možné zaplatiť v hotovosti v sídle MsO SRZ Komárno.

 

Ďakujeme42. Majstrovstvá sveta klubov v LRU plavaná

V dňoch 17. - 23.7.2023 sa konali 42. Majstrovstvá sveta klubov v LRU plavaná v meste Kluczbork v Poľsku. Majstrovstiev sveta sa zúčastnilo ako vicemajster 1.ligy na Slovensku aj družstvo MsO SRZ Bartal mix Komárno. Tréning prebiehal od pondelka do piatku, kde bolo dôležité spoznať vodu, osádku rýb v jazere a tomu pripraviť vhodnú taktiku a krmivo. Nebolo to ľahké, pretože každý sektor bol špecifický, čo sa týkalo veľkosti rýb, množstva, aj hĺbky vody. Až do posledného dňa sme upravovali krmivo, aby bolo čo najvhodnejšie na preteky. Po sobotňajšom preteku bolo družstvo Komárna na 5. mieste, len 5 bodov nás delilo od medaile, cítili sme, že máme veľkú šancu na stupne víťazov. Už po sobotňajšom preteku sme zistili, že na trati sú miesta, kde jednoducho ryba nenapláva. To sa  bohužiaľ stalo aj nám v nedeľu, keď jeden náš pretekár zahral až 16.miesto (v prvý deň 2.miesto) a vedeli sme, že na medailu nesiahneme. Nakoniec z toho bolo vynikajúce 7. miesto na svete spomedzi 36 družstiev. Poďakovanie patrí v mene celého družstva za finančnú podporu MsO SRZ Komárno, primátorovi mesta Komárno ako aj sponzorom. Družstvo Komárna pod vedením trénera Jozefa Bartala, členovia Peter Šejirman, František Meszároš, Milan Kabát, Roman Baranček, František Monosi. Asistenti na majstrovstvách Miroslav Boháč, Marcel Čampiš, Jaroslav Liška, Ivan Cibuľka a Zdenko Tuška.

IMG_20230810_111011.jpg IMG_20230810_111005.jpg

IMG_20230810_111001.jpg

    


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách v rokoch 2018-2020!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. V roku 2020 na základe výsledkov monitoringu zvýšený obsah ortuti bol zaznamený u boleňa dravého na rieke Dunaj / revír číslo: 2-0490-1-1 /. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.