Dňa 20.9.2017 sme zarybňovali revír OR Apáli / č.revíru: 2-0020-1-1 / násadou kapra rybničného výber v množstve 1000 kg v hodnote 3795 EUR. Násada bola financovaná z prostriedkov MsO SRZ a z prostriedkov sponzorov. 

V súlade s § 17 ods. 11 Vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z. v platnom znení pri zarybňovaní revírov násadou väčšou ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom.

Z uvedených dôvodov nemožno loviť kapra rybničného na OR Apáli v čase od 20.9.2017 do 25.9.2017. O zákazu lovu sú na prístupových cestách rozmiestnené dodatkové tabule. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 13.9.2017 sme zarybňovali revír Dunaj č.2 /2-0490-1-1/ násadou úhora v množstve 5000 ks. Násada bola financovaná zo zarybňovacieho fondu Rady SRZ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Predsedníctvo výboru v súlade s § 16 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu prerokovalo dňa 22.8.2017 „Petíciu za záchranu oblasti Mŕtveho ramena Váhu v Komárne“ a rozhodlo o plnej podpore tejto petície. Zároveň vyjadrujeme súhlas a podporujeme výstavbu obchvatu mesta Komárno, ale v inom variante, ktorý nezasiahne do rekreačnej oblasti Apáli.

--------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie na uzavretie revíru OR Apáli /2-0020-1-1/.

V termíne od 24.9.2017 /08,00 hod./ do 30.9.2017  /15,00 hod./ sa budú konať medzinárodné preteky v love kaprov a amúrov 2. ročník MM rybárstvo Apáli CARP CUP. Z tohto dôvodu bude lov rýb na tomto revíry umožnený len súťažiacim rybárom. Pre ostatných bude revír OR Apáli /2-0020-1-1/ uzavretý.


Ďakujeme za pochopenie

výbor MsO SRZ Komárno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM O ÚPRAVE ÚRADNÝCH HODÍN:

          Výbor MsO SRZ Komárno informuje rybárov o úprave úradných hodín v kancelárii MsO SRZ Komárno počas dovolenkového obdobia od 16.8.2017 do 29.9.2017 takto:

PO – PIA

od 09,00 hod. do 12,00 hod.

 

 V súrnych prípadoch volať na t.č.:

 0905430196,0905324146.

 Ďakujeme!

-------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 26.6.2017 sme zarybňovali revír Konkoli Kameničná / č.revíru: 2-1070-1-1 / násadou kapra rybničného K3+ v množstve 1000 kg v hodnote 5080 EUR. Násada bola financovaná z prostriedkov MsO SRZ a čiastočne z prostriedkov sponzorov.

Dňa 16.6.2017 sme zarybňovali naše revíry násadou Kr /kapor plôdik rychlený do 5 cm/ v množstve 100000 ks podľa Plánu zarybňovania na rok 2017. Hodnota násady 1540 EUR.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 1.6.2017 sme zarybňovali revír Dunaj č.2 /2-0490-1-1/ násadou jesetera malého v množstve 4000 ks. Násada bola financovaná zo zarybňovacieho fondu Rady SRZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 31.5.2017 sme zarybňovali násadou zubáča veľkoústeho Zur 3-5 cm  takto:

revír štrkovisko Nesvady, č.revíru: 2-3760-1-1 v množstve 2000 ks,

revír štrkovisko Kava, č.revíru: 2-3420-1-1 v množstve 3000 ks,

revír OR Apáli, č.revíru: č.revíru: 2-0020-1-1 v množstve 19000 ks,

revír Stará Nitra, č. revíru: 2-2690-1-1 v množstve 3000 ks,

revír Konkoli Kameničná, č.revíru: 2-1070-1-1 v množstve 20000 ks,

revír Žitnoostrovské kanály č.1, č,revíru: 2-5670-1-1- v množstve 3000 ks.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 12.5.2017 sme zarybňovali revír Vážsky Dunaj /2-4440-1-1-/ a revír Stará Nitra /2-2690-1-1/ násadou úhora európskeho /odkrmeného/ v množstve 7 kg zo zarybňovacieho fondu Rady SRZ.

Dňa 25.5.2017 sme zarybňovali revír Dunaj č.2 /2-0490-1-1-/ násadou zubáča veľkoústeho Zur 3-5 cm v množstev 40000 ks v hodnote 4000 EUR a revír Dunaj č.2-OR spodná inundácia /2-0500-1-1/ násadou zubáča veľkoústeho Zur 3-5 cm v množstev 20000 ks v hodnote 2000 EUR. Násada bola financovaná zo zarybňovacieho fondu Rady SRZ.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky rybárskych pretekov funkcionárov a ich hostí v LRU dňa 7.5.2017 na OR Apáli:

1. miesto: Norbert Lukáč - 44810 bodov,

2. miesto: Barnabáš Bankó - 27910 bodov,

3. miesto: Nick Paksi - 25600 bodov,

4. miesto: Imrich Angyal - 22990 bodov a

5. miesto: Alfréd Tóth - 22640 bodov.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky rybárskych pretekov v LRU dňa 6.5.2017 Konkoli Kameničná:

1. miesto: Matej Riszdorfer - 41460 bodov,

2. miesto: Peter Balla - 9600 bodov,

3. miesto: Ladislav Dobrocsányi - 9400 bodov,

4. miesto: Imrich Angyal - 9200 bodov a

5. miesto: František Gyányi - 7800 bodov.

Pretekov sa zúčastnilo 47 rybárov. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky pretekov 1.5.2017 OR Apáli - Pohár primátora:

1. miesto: Michal Kováč - 27740 bodov,

2. miesto: Norbert Lukáč - 26840 bodov,

3. miesto: Jozef Turza - 21545 bodov,

4. miesto: Ondrej Jóba - 20150 bodov a

5. miesto: Zoltán Balla - 18250 bodov.

Pretekov sa zúčastnilo 86 rybárov.


Súťaž vo varení rybacej polievky - "halászlé":

1. miesto: Svec csapat,

2. miesto: Kinga csapata a

3. miesto: Szemenei Jozef 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 19.4.2016 sme zarybňovali násadou šťuky severnej Šr plôdik rychlený od 3 - 4 cm Patinský kanál /2-2090-1-1/ v množstve 6800 ks a Vážsky Dunaj /2-4440-1-1/ v množstve 2800 ks. Dňa 20.4.2017 sme zarybňovali násadou šťuky severnej Šr plôdik rychlený od 3 - 4 cm Dunaj č.2 OR spodná inundácia /2-0500-1-1/ v množstve 17045 ks a Dunaj č.2 /2-0490-1-1/ v množstve 13600 ks. Celková hodnota násady 4118,95 EUR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený zarybňovací plán kaprových revírov Rady SRZ na rok 2017

Na marcovom zasadnutí Rady SRZ bol schválený plán zarybňovania kaprových revírov Rady SRZ na rok 2017. Výpis z tohto plánu je k dispozícii v časti "Na stiahnutie". /Dunaj č.1, Dunaj č.2 a Dunaj č.2 - OR spodná inundácia Dunaja/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 3.4.2017 z prostriedkov Rady SRZ bola vysadená násada šťuky severnej Šo v množstve 200 000 ks určenej pre revír Dunaj č.2 /2-0490-1-1/ a 400 000 ks určenej pre revír  Dunaj č.2 /2-0500-1-1/ OR Veľký Lél a Opátovské rameno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 29.3.2017 z prostriedkov Rady SRZ bola vysadená násada šťuky severnej Šo plôdik vreckový v množstve 40000 ks v hodnote 1120 EUR. Ryby boli vysadené na  Žitnoostrovské kanály /Okoličná n.O. – 20000 ks, Hadovce – 10000 ks a Nová Osada – 10000 ks/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 29.3.2017 sme ukončili jarné kaprové zarybňovane našich revírov násadou kapra rybničného K3 v množstve 15500 kg, K1 v množstve 1300 kg a násada Ab v množstve 500 kg. Celková hodnota zarybnenia 46002 EUR. 

--------------------------------------------------------------------------------

Plán zarybňovania revírov MsO SRZ Komárno v roku 2017:

Názov revíru

Číslo revíru

Kapor

Kr

Kapor

K1

Kapor K2

Kapor

K3

Lieň

Pleskáč

Amur

biely

Zubáč

Apáli

2-0020-1-1

 

 

1000

4000

 

1000

 

10000

- chovná časť

 

 

1000

 

 

50

 

10000

 

Konkoli

2-1070-1-1

 

 

1000

4000

 

1000

 

10000

Akácos

2-0010-1-1

 

 

 

500

 

 

 

 

Stará Nitra č.1

2-2690-1-1

20000

 

 

 

 

 

 

3000

Štrk.Nesvady

2-3760-1-1

 

 

600

1600

 

500

 

3000

Štrk.Sokolce

2-3960-1-1

 

300

600

1600

 

500

 

3000

Štrk.Číčov

2-3100-1-1

 

 

600

1600

 

500

 

2000

Štrk.Kl.Nemá

2-3460-1-1

 

 

300

500

 

300

 

 

Jazero Kakal

2-0841-1-1

 

 

400

700

 

300

 

 

Štrk. Kava

2-3420-1-1

 

 

500

500

 

400

 

3000

Žitnoostr.kan.

2-5670-1-1

 

 

 

500

 

 

 

3000

Vážsky Dunaj

2-4440-1-1

70000

 

 

 

 

 

 

13000

Patinský kanál

2-2090-1-1

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

v ks

100000

 

 

 

 

 

10000

50000

 

CELKOM:

v kg

 

1300

5000

15500

50

4500

 

 

v €

1600

60870

240

8900

600

6600

------------------------------------------------------------------------

Informácie o príprave nového zákona o rybárstve:

http://www.srzrada.sk/aktuality/informacie-o-priprave-noveho-zakona-o-rybarstve/

------------------------------------------------------------------------

KTO JE LOVIACI RYBÁR?

V poslednom období dochádza medzi členmi rybárskej stráže a rybármi k mnohým nedorozumeniam vo veci výkladu niektorých pojmov. Jedným z týchto pojmov je aj „loviaca osoba“.

Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov spomína pojem „loviaca osoba“ len v jednom jedinom ustanovení, a to v § 23 ods. 1 písm. a) tohto zákona.

Zákon o rybárstve tento pojem nikde nedefinuje a nie je ustanovené ani všeobecne záväzné vymedzenie tohto základného pojmu v § 2 zákona o rybárstve.

Ak by sme upriamili pozornosť len na § 23 ods. 1 zákona o rybárstve, mohli by sme dospieť k záveru, že člen rybárskej stráže je oprávnený kontrolovať len osobu, ktorá fakticky loví a vykonáva rybolov.

V článku V. bod 2 Smernice č. 2602/674/16-Sekr. pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu je uvedené, že rybárska stráž je oprávnená kontrolovať len osoby loviace ryby; nie je oprávnená kontrolovať osoby, ktoré nie sú loviacimi, takáto kontrola je možná len so súhlasom osoby, ktorá by mala byť kontrolovaná. Ani v tomto ustanovení však nie je špecifikované kto sa považuje za loviacu osobu.

Ak by sme vykladali § 23 ods. 1 zákona o rybárstve reštriktívne, a teda, že loviacou osobou je len osoba, ktorá fakticky loví, členovia rybárskej stráže by istým spôsobom nemali žiadne oprávnenia. Zo strany rybárov by mohlo dochádzať k úmyselnému konaniu, napr. okamžitému vytiahnutiu udíc, prestrihnutiu silónu a podobne, čim by prerušili lov, a tvrdili by, že členovia rybárskej stráže ich tak nemôžu kontrolovať.

Z tohto dôvodu je preto vhodné vykladať § 23 ods. 1 zákona o rybárstve extenzívne.

Každý rybár je povinný pred začatím lovu rýb zapísať do záznamu čitateľne a bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Zapísaním dátumu a čísla rybárskeho revíru osoba začala lov rýb, a preto ju možno považovať za loviacu osobu až do doby, kým neskončí lov rýb zapísaním, a to buď zapísaním privlastnených rýb alebo vyčiarknutím príslušných kolónok.

Tento výklad je však použiteľný len na osoby, ktoré sú držiteľmi povolenia na rybolov a rybárskeho lístka.

Čo však v prípade, že na rybárskom revíri ide o osobu, ktorá nemá povolenie na rybolov, resp. si nezapísala začiatok lovu rýb? V takomto prípade už ide o podozrenie zo spáchania trestného činu pytliactva, a preto sa odporúča vždy privolať príslušníkov Policajného zboru SR a vyhnúť sa tak zbytočným nedorozumeniam a trestným stíhaniam.

Za loviacu osobu možno považovať osobu, ktorá má zapísaný začiatok lovu rýb v zázname a nemá ho ukončený alebo osobu, ktorá loví ryby bez povolenia na rybolov, resp. bez zapísania začiatku lovu rýb.

Rybárska stráž je teda oprávnená začať kontrolu u každej osoby, u ktorej je zrejmé, že ide chytať, chytá alebo chytala ryby, resp. sa nachádza pri vode s rybárskym náčiním. V prípade, že rybárska stráž následne zistí, že nie je dôvod na vykonávanie kontroly, kontrolu ukončí.

Každý výkon kontroly je potrebné posudzovať individuálne, a nie za každých okolností sa odvolávať na výklad, ktorý bol použitý v konkrétnom prípade, pretože aj u rybára, ktorý už má ukončený lov, môže byť podozrenie, že sa dopustil previnenia, či trestného činu, a preto by mala mať rybárska stráž možnosť kontrolu vykonať. A ak sa osoba odmieta kontrole podriadiť, najvhodnejšie je privolať políciu, ktorá má širšie oprávnenia ako rybárska stráž.

Aj napriek skutočnosti, že výklad pojmu „loviaca osoba“, ktorý sme vám priniesli, nie je záväzný, nakoľko nejde o výklad, ktorý by bol zakotvený vo vnútorných predpisoch SRZ, odporúčame členom SRZ a členom rybárskej stráže SRZ, aby sa týmto výkladom riadili.

Na záver dodávame len jedno:

 Ak je rybár čestný a nemá v úmysle porušovať predpisy o rybárstve, nemal by byť preňho problém podriadiť sa kontrole členov rybárskej stráže, ktorí pri výkone svojej činnosti zachovávajú dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj kontrolovaných osôb.Zdroj:http://www.srzrada.sk/aktuality/pravny-referat-aktualne/kto-je-loviaci-rybar/

-----------------------------------------------------------

Petícia za zavedenie hornej miery rýb


Dobrý deň všetkým.

Na Slovensku je dnes registrovaných v SRZ cca 110 000 riadnych členov. Títo členovia by mali byť všetci oslovení, aby sa k tejto citlivej téme vyjadrili. Každoročne platia všetci rybári nemalé finančné prostriedky, z ktorých vlastne SRZ žije. Zarybňuje rybárske revíry a aj samozrejme funguje. Z týchto prostriedkov sa platia všetky aktivity, ktoré sa v rámci SRZ dejú. Okrem zarybnenia, nájmov revírov a Rady Žilina sa financuje aj rybárska stráž a aj samotní členovia výborov MO a MsO SRZ a komisií. Z tohto dôvodu je dôležité pri takejto vážnej téme osloviť všetkých členov SRZ a nie iba úzku skupinu ľudí.

Petičné hárky budú k dispozícii na členských schôdzach ObO ako aj v kancelárii MsO.

 ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zmeny v revírovaní platné od 1.januára 2015:

 

V rámci aktualizácie databázy „Rybárske revíry SR“ vedenej na MŽP SR došlo dňom 1.1.2015 ku zmene popisu revíru 2-3960-1-1 Štrkovisko Sokolce takto:

 Vodná plocha štrkoviska v obci Sokolce.

 Severná časť v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia - chovný.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.

-------------------------------------------------------------