Vážení rybári!

 

Blíži sa koniec roka a tak Vás chceme upozorniť na Vašu povinnosť, riadne vyplnený celoročný sumár úlovkov

odovzdať najneskôr do 15.01.2023!!!!

späť MsO SRZ Komárno v zmysle Vyhlášky č. 381/2018 Z. z. § 14 odstavec 21, citácia:

"Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.".

Riadne vyplnené Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkov / na stranách 34 – 38 /  Záznamu môžete prísť odovzdať osobne, prípadne je možné poslať aj poštou na adresu:

 

MsO SRZ Komárno

Záhradnícka 16 II/4

94501 Komárno

 

Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť člena SRZ platiť členský príspevok

najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

 Členstvo v SRZ zaniká aj z dôvodu, ak člen nezaplatí členský príspevok do 31. marca príslušného roka / §10 Stanov SRZ /.

Členský príspevok je možné zaplatiť v hotovosti v sídle MsO SRZ Komárno.


Oznámenie.

Vážení rybári SRZ MsO v Komárne, dňa  04.12.2022 o 9,00hod. Vás príde navštíviť na Rybársky zväz- veľká zasadačka dedo Mikuláš s pestrým programom a sladkým prekvapením.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú deti, vnúčatá či známych, aby priniesli svoje ratolesti prežiť  nezabudnuteľné stretnutie s dedom Mikulášom.

Záujemcov poprosíme nás kontaktovať na mob.: 0918 489 665 o podaní podrobnejších informácií.

           

Teší sa na Vás dedo Mikuláš.

5d-diamantove-malovanie-mikulas-4568.jpg.webp

317841758_1139310216786626_8637735502709785803_n.jpg


Zarybnenie revíru násadou kapra rybničného K3 a všeobecný zákaz lovu rýb!

dovoľujeme si Vás informovať, že zarybnenie revíru č.: 2-3760-1-1 Štrkovisko Nesvady násadou kapra rybničného (K3) – 2000 kg sa uskutoční dňa 10.11.2022. 

Týmto oznamujeme členom našej organizácie, že na na základe § 18 ods. 9 Vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z. v platnom znení na revíri č.: 2-3760-1-1 Štrkovisko Nesvady platí:

 

všeobecný zákaz lovu rýb od 10. novembra 2022 do 23. novembra 2022 (vrátane).

 

 / Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní. /


Nové vedenie Slovenského rybárskeho zväzu

V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táľoch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Delegáti snemu si zvolili nových štatutárnych zástupcov, ako aj členov Rady a Kontrolnej komisie SRZ. Ivan Orovčik sa stal prezidentom SRZ a Ing. Bohuš Cintula bol delegátmi zvolený za tajomníka SRZ na nadchádzajúce volebné obdobie.


Zarybnenie revírov násadou kapra rybničného K3 a všeobecný zákaz lovu rýb!

dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 17.10.2022 prebehne zarybnenie našich revírov násadou kapra rybničného (K3).  Zarybnenie bude prebiehať na revíroch:

2-3760-1-1 štrkovisko Sokolce – 1800 kg,          

2-3100-1-1 štrkovisko Číčov – 2000 kg, 

2-3460-1-1 štrkovisko Klížska Nemá – 1300 kg,

2-5670-1-1 Žitnoostrovské kanály - 1000 kg, 

2-1070-1-1 Konkoli Kameničná – 2000 kg,

2-0010-1-1 Akácoš Kameničná – 500 kg

2-0020-1-1 OR Apáli Komárno – 1000 kg,

2-3420-1-1 štrkovisko Kava I. – 1000 kg.

Rozvoz násadových rýb bude zabezpečovať dodávateľ. Zahájenie cca. o 14,00 hod. v Sokolciach. Zarybnenie revíru č. 2-3760-1-1 štrkovisko Nesvady násadou kapra rybničného K3 -  1500 kg  sa  z kapacitných dôvodov uskutoční začiatkom mesiaca november.  

Týmto oznamujeme členom našej organizácie, že na revíroch:

 

2-3760-1-1 štrkovisko Sokolce, 

2-3100-1-1 štrkovisko Číčov,    

2-3460-1-1 štrkovisko Klížska Nemá,    

2-1070-1-1 Konkoli Kameničná,

2-0010-1-1 Akácoš Kameničná,

2-0020-1-1 OR Apáli Komárno,

2-3420-1-1 štrkovisko Kava I.

 

bude dňa 17.10.2022 vykonané plánované zarybnenie násadou kapra rybničného K3 /násada bude dosahovať lovnú mieru/ a preto na základe § 18 ods. 9 Vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z. v platnom znení na týchto revíroch platí:

 

Všeobecný zákaz lovu rýb od 17. októbra 2022 do 30. októbra 2022 (vrátane).

received_1160207401245007.jpeg


Dňa 11.10.2022 prebehlo zarybnenie revíru číslo:
- 2-4440-1-1 Vážsky Dunaj násadou nosáľa sťahovavého v počte 5000 ks
- 2-5660-1-1 Žitava kanál č.2 násadou kapra rybničného K2 v množstve 700 kg,
- 2 -2690-1-1 Stará Nitra násadou kapra rybničného K2 v množstve 1400 kg,
- 2-3420-1-1 štrkovisko Kava I. násadou kapra rybničného K2 v množstve 1400 kg.
Dňa 12.10.2022 prebehlo zarybnenie revíru číslo:
- 2-5670-1-1 Žitnoostrovské kanály č.1 násadou kapra rybničného K2 v množstve 2200 kg.

IMG_20221011_112200.jpgIMG_20221012_131321.jpg


306138305_518550180253269_2915819941040894449_n.jpg


Náročný trojdňový boj, pevné nervy, tímová práca, športový a fair play výkon, vycibrená technika a taktika. 
Vicemajstri SR v LRU-feeder MsO SRZ Tubertini Feeder Team Komárno A  !
Vďaka za celoročnú podporu patrí MsO Slovenský Rybársky Zväz Komárno a Mestu Komárno .
Majstrom SR v jednotlivcoch v LRU-F sa stal člen tímu Zoltán Földes !

GRATULUJEME!

305577742_5787815937909279_2682811480989114994_n.jpg304981399_5787816067909266_8537600261688798444_n.jpg


Zarybnenie násadou kapra rybničného K3

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 26.8.2022 prebehne čiastočné zarybnenie našich revírov násadou kapra rybničného (K3).  Zarybnenie bude prebiehať na revíroch:

Štrkovisko Sokolce, číslo revíru:2-3960-1-1 v množstve 1000 kg,

Konkoli Číčov, číslo revíru:2-3100-1-1 v množstve 1000 kg,

Štrkovisko Kava, číslo revíru:2-3420-1-1 v množstve 500 kg a 

Štrkovisko Nesvady, číslo revíru: 2-3760-1-1 v množstve 1000 kg. Zahájenie cca.: o 11,30

výbor MsO SRZ Komárno

 

Násada bude dosahovať lovnú mieru a z tohto dôvodu bude vyhlásený na uvedených revíroch podľa § 18 ods. 9 vyhlášky MŽP č. 381/2019, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve:

všeobecný zákaz lovu
platný od 26.8.2022 do 28.8.2022 (vrátane).
Lov je povolený od 29.8.2022 od 00,00 hod.

O ďalšom zarybnení budeme informovať.


Brigáda! Hľadáme brigádnikov - členov našej organizácie na deň 27.7.2022 /28.7.2022/. Informácie podáva p.Riszdorfer M. - 0911507862. Ďakujeme!


Dňa 24.6.2022 zarybnenie Dunaja č. 2 násadou jesetera malého v množstve 2000 ks:

IMG_20220624_110059.jpgIMG_20220624_110105.jpgIMG_20220624_110433.jpgIMG_20220624_110447.jpgIMG_20220624_110433.jpg


Športové rybárske preteky -  7. ročník Tubertini Feeder CUP 2022

Výbor MsO SRZ Komárno na základe Uznesenia Rady SRZ č. 30/2022 zo dňa 26.3.2022 a v súlade s Plánom činnosti organizácie na rok 2022 oznamuje, že dňa 10.7.2022 sa uskutočnia športové rybárske preteky na rybárskom revíri 2-0480-1-1 Dunaj č.1 / pri obci Iža, r.k.: 1756 - 1759 /.


Vyhodnotenie rybárskych pretekov detí na OR Apáli:

Dňa 29.05.2022 v čase od 08.00 hod. do 11.30 hod. sa konali rybárske preteky pre deti a mládež na rybárskom rev.číslo: 2-0020-1-1 OR Apáli. Pretekov sa zúčastnilo 46 pretekárov. Na dobre zarybnenej vode deti zažili krásne chvíle pri rybačke v peknom počasí. Za tieto krásne chvíle je treba poďakovať všetkým zúčastneným deťom, rodičom, organizátorom ako aj sponzorom za krásne vecné ceny.

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

A:

1.miesto: Halmo Eduard – 14900 bodov,

2.miesto: Lőrinc Bendegúz – 10880 bodov,

3.miesto: Kiss Bence – 9740 bodov,

4.miesto: Molnár Patrik – 8390 bodov,

5.miesto: Tóbi Damian – 4410 bodov,

6.miesto: Jenei Tamás – 3430 bodov.

B:

1.miesto: Molnár Máté – 12730 bodov + najväčší úlovok: kapor rybničný – 3060 g,

2.miesto: Akerman Wiliam – 9070 bodov,

3.miesto: Sántha Ábel – 6510 bodov,

4.miesto: Méhes Mátyás – 5050 bodov,

5.miesto: Dömötör Márk – 4430 bodov,

6.miesto: Királyová Bianka – 3860 bodov.

 

Ďakujeme!

 

IMG_20220529_114108.jpgIMG_20220529_114114.jpg

IMG_20220529_121915.jpgIMG_20220529_121932.jpg


Vyhodnotenie rybárskych pretekov v LRU

Dňa 8.5.2022 sa konali rybárske preteky v kategórii dôchodcov na OR Apáli za účasti 54 pretekárov. V priebehu preteku bolo ulovených 832 kg bodovaných rýb. Výsledky:

1.miesto: Angyal Imrich – 50102 bodov,

2.miesto: Bunda Martin – 49575 bodov,

3. miesto: Mészáros František st. – 44600 bodov,

4.miesto: Kurčík František – 35945 bodov,

5.miesto: Molnár Imrich – 33095 bodov,

6.miesto: Keszeli Ladislav – 32415 bodov,

7.miesto: Méhes Zoltán – 32015 bodov.

Najväčší úlovok – Nagy Kálmán – kapor rybničný – 3420 g.

IMG_20220508_082258.jpgIMG_20220508_125328.jpg


Výsledky rybárskych pretekov dospelých dňa 7.5.2022

Tradičných rybárskych pretekov na Konkoli Kameničná sa zúčastnilo 31 pretekárov, ktorí dosiahli nasledovné výsledky:

1.miesto: Paluska Ádám – 41605 bodov,

2.miesto: Forgács Géza – 31940 bodov,

3.miesto: Obola Štefan – 29465 bodov,

4.miesto: Szabó Arnold – 23040 bodov,

5.miesto: Kovács Péter – 22140 bodov.

Najväčší úlovok: Paluska Ádám – kapor rybničný – 3145 g.sledky rybárskych pretekov o „Pohár primátora Komárna“ dňa 1.5.2022 na OR Apáli:

1.miesto: Jóba Ondrej – 47185 bodov,

2.miesto: Mayer Tibor – 45800 bodov,

3.miesto: Szlávik Richard – 43615 bodov,

4.miesto: Angyal Imrich – 38700 bodov,

5.miesto: Csóka František – 35415 bodov,

6.miesto: Kacz Ádám – 32540 bodov,

7.miesto: Szikonya Tamás – 30240 bodov.

Najväčší úlovok: Jóba Ondrej – kapor rybničný o hmotnosti 9570 g.

Ďakujeme sponzorom ktorými boli:

komarom.jpg hlavnelogomm.png

IMG_20220501_075257.jpgIMG_20220501_095643.jpg


V utorok popoludní sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie mestských ocenení

Kedd délután ünnepélyes keretek között átadták a városi díjakat.

 


Cena primátora bola udelená Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu pri príležitosti 100. výročia organizovaného rybárstva v Komárne a za dlhoročnú aktívnu činnosť.

A Szlovák Horgászszövetség Komáromi Városi Szervezete a polgármesteri díjat a komáromi szervezett horgászat indulásának 100. évfordulója alkalmából és a sokéves aktív tevékenységéért kapta.

cena2.jpg


Informácia o ďalšom zarybnení násadou kapra rybničného K3:

Výbor MsO SRZ Komárno informuje rybárov, že plánované zarybnenie štrkovísk násadou kapra rybničného sa uskutoční až v mesiaci jún z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zo strany dodávateľa násady.

Za pochopenie ďakujeme.


Násada šťuky severnej Šr

Dňa 20.4.2022 sme zarybňovali revír č.: 2-2090-1-1 Ižiansky kanál č.2 a revír č.: 2-2690-1-1 Stará Nitra násadou 10000 ks šťuky severnej Šr. 

DSC_0264.jpg DSC_0265.jpg DSC_0270.jpg IMG_20220420_084756.jpg


Zarybnenie násadou kapra rybničného K3

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 23.3.2022 prebehne čiastočné zarybnenie našich revírov násadou kapra rybničného (K3).  Zarybnenie bude prebiehať na revíroch: Jazero Kakal, číslo revíru:2-0841-1-1 v množstve 1000 kg, Konkoli Kameničná, číslo revíru:2-1070-1-1 v množstve 5000 kg, Akácos Kameničná, číslo revíru:2-0010-1-1 v množstve 1000 kg a OR Apáli, číslo revíru: 2-0020-1-1 v množstve 5000 kg. Zahájenie cca.: o 11,30

výbor MsO SRZ Komárno


V uplynulom  týždni boli na OR Apáli rozmiestnené umelé neresiská pre zubáčov na podporu neresu v jarných mesiacoch. Dočasne rozmiestnené umelé neresiská sú označené. Touto cestou sa chceme poďakovať p.Š.Csernavovi za zaobstaranie potrebného materiálu ako aj pracovnej skupine v zložení: p.Csernava, p.Takács, p.Paksi a p.Riszdorfer za prácu pri rozmiestňovaní neresisk.

1646550884788.jpeg                                         1646550884759.jpeg                                                    1646550884813.jpeg


Poľovníci /SPK/  nás upozornili:

aby sme vyzvali našich členov o dôsledné dodržiavanie osvetlenia miesta lovu (v súlade s platným zákonom o rybárstve a vyhláškou na jeho vykonanie) a zvýšenú pozornosť pri výkone rybárskeho práva po zotmení v záujme vlastnej bezpečnosti. Boli sme zástupcami SPK upozornení na to, že prebieha lov diviačej zveri (opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných) aj mimo obvyklého času, preto dostatočné osvetlenie rybárov pri vode, by pomohlo predísť prípadným nehodám.

    


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách v rokoch 2018-2020!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. V roku 2020 na základe výsledkov monitoringu zvýšený obsah ortuti bol zaznamený u boleňa dravého na rieke Dunaj / revír číslo: 2-0490-1-1 /. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.