Klub vodných motoristov KORMORÁN oznamuje, že v dňoch 26. - 27.5.2024 plánuje usporiadať I. a II. kolo Majstrovstiev Slovenskej republiky rýchlostných motorových člnov. Podujatie plánuje usporiadať na rieke Váh na úseku 0 - 2 riečny km, ktorý je Dopravným úradom vyhradený pre vodné športy.


pozvánka deti2024.jpg


Výsledky májových pretekov v LRU:

1.5.2024 – OR Apáli /2-0020-1-1/

 1. miesto: Markusek Maroš - 49400 bodov,
 2. miesto: Čambal Rudolf – 29000 bodov,
 3. miesto: Ďurina Eduard – 28900 bodov,
 4. miesto: Paluska Ádám – 21770 bodov,
 5. miesto: Farkas Attila – 18100 bodov.

 

4.5.2024 – Konkoli Kameničná /2-1070-1-1/

 1. miesto: Paluska Ádám – 39215 bodov,
 2. miesto: Roszicska Richard – 20213 bodov,
 3. miesto: György Zoltán – 15910 bodov,
 4. miesto: Farkas Attila – 13080 bodov,
 5. miesto: Brúder Ján – 12890 bodov.

8.5.2024 - OR Apáli /2-0020-1-1/ - preteky dôchodcov

 1. miesto: Angyal Imrich – 21045 bodov,
 2. miesto: Molnár Imrich – 20245 bodov,
 3. miesto: Kurčík František – 17710 bodov,
 4. miesto: Méhes Zoltán – 17400 bodov,
 5. miesto: Kliment František – 12520 bodov.


Jarné zarybnenie násadou kapra rybničného K3!!

 

Dňa 14.03.2024 úspešne prebehlo jarné zarybnenie revírov násadou kapra rybničného K3 v objeme:

OR Apáli /2-0020-1-1/ - 4000 kg,

Konkoli Kameničná /2-1070-1-1/ - 4000 kg,

Akácos /2-0010-1-1/ - 500 kg,

Jazero Kakal /2-0841-1-1/ - 500 kg,

Žitnoostrovské kanály /2-5670-1-1/ - 500 kg.

 

 

Dňa 25.3.2024 prebehlo zarybnenie štrkovísk násadou kapra rybničného K3 v objeme  :

- štrkovisko Sokolce – 1500 kg,

- štrkovisko Číčov – 1500  kg,

- štrkovisko Klížska Nemá – 500 kg,

- štrkovisko Kava – 500 kg,

- štrkovisko Nesvady – 1500 kg,

 

Dňa 19.4.2024 prebehlo zarybnenie štrkovísk násadou kapra rybničného K3 v objeme 300 kg, z uvedeného dôvodu výbor MsO SRZ Komárno v súlade s ods.9, § 18 Vyhlášky MŽP SR č.381/2018 Z.z. určuje na rybárskych revíroch: štrkovisko Sokolce /2-3960-1-1/, štrkovisko Číčov /2-3100-1-1/  všeobecný zákaz lovu rýb na dobu od 19.4.2024 do 3.5.2024 vrátane.

Lov rýb bude povolený dňa 4.5.2024 od 04,00 hod..

Na štrkovisku Nesvady /2-3760-1-1/  všeobecný zákaz lovu rýb na dobu od 19.4.2024 do 3.5.2024 vrátane.

Lov rýb bude povolený po ukončení rybárskych pretekov od 14,00 hod. dňa 5.5.2024.

Výbor MsO SRZ Komárno

IMG_20240314_143300.jpg

a594e5c5-8b3a-4a1a-889f-b42b57fe1297.jpg

80155292-f233-4461-87bf-59b8c5979b2d.jpg

b844a776-ff87-465e-b81e-cdce4532cd9b.jpg

Ďalšie videa a fotky sú Vám k dispozícii na: https://ulozto.sk/?_fid=7m0o

Prihlasovacie meno: info@srz-komarno.sk

Heslo: zarybnenie K3


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách v rokoch 2018-2020!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. V roku 2020 na základe výsledkov monitoringu zvýšený obsah ortuti bol zaznamený u boleňa dravého na rieke Dunaj / revír číslo: 2-0490-1-1 /. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.