Videomapa našich revírov / Nájdete ju na tomto odkaze /:

https://www.youtube.com/watch?v=WW-IpuroGE0

aj v maďarskom jazyku Nájdete ju na tomto odkaze: 

https://www.youtube.com/watch?v=k4aePFyw6Vk

LOVNÉ KAPROVÉ REVÍRY

2-0020-1-1

Apáli Komárno

25,7 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri Komárne. /Severná časť koryta za ostrovom vyznačenom tabuľou predstavuje účel využitia chovný./ Zákaz lovu všetkých rýb od 15.marca do 31.mája.

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm, najväčšia - 65 cm.

2-1070-1-1

Konkoli Kameničná

28,6 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná.Zákaz lovu všetkých rýb od 15.marca do 31.mája. 

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm, najväčšia - 65 cm.

2-0010-1-1

Akácos Kameničná

10,1 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná.Rybársky revír leží v chránenom území so 4. Stupňom ochrany. Na tomto území je zákaz vjazdu a státia osobným motorovým vozidlom, táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň!!!

Lov rýb je povolený od 15. júla. 

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm, najväčšia - 65 cm.

2-3420-1-1

Štrkovisko Kava I.

6 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Kava. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm, najväčšia - 65 cm.

2-3460-1-1

Štrkovisko Kližská Nemá

2,5 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Kližská Nemá. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm, najväčšia - 65 cm.

2-3100-1-1

Štrkovisko Číčov

2,2 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Číčov. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm, najväčšia - 65 cm.

2-3960-1-1

Štrkovisko Sokolce

4 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Sokolce.  Severná časť v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia - chovný. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm, najväčšia - 65 cm.

2-3760-1-1

Štrkovisko Nesvady

6 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Nesvady. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm, najväčšia - 65 cm.

2-0841-1-1

Jazero Kakal Zlatná n./O.

1,41 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha jazera v obci Zlatná n./Ostrove. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm, najväčšia - 65 cm.

2-2690-1-1

Stará Nitra

9 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri čerpačke Lándor po ústie Žitavy pri Martovciach. 

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm.

2-4440-1-1

Vážsky Dunaj

24 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Čiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča-Kolárovo. Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov podľa vykonávacej vyhlášky MŽP. 

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm.

Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

2-2090-1-1

Ižiansky kanál č. 2

18 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha Ižianského kanála od Majera Bokroš po Komárno. Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov podľa vykonávacej vyhlášky MŽP. 

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm.

2-5660-1-1

Žitava kanál č. 2

18 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce /vyústenie zo Starej Nitry/. Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov podľa vykonávacej vyhlášky MŽP. 

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm.

2-5670-1-1

Žitnoostrovské kanály č.1

128 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha Komárňanského kanála od ústia v Komárne po okr. Hranice Komárno-Dun.Streda, vrátane vodnej plochy Semlékes, kanál Holiare-Veľké Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál Kližská Nemá,kanál Kolárovo-Kameničná a Balvanský kanál. Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov podľa vykonávacej vyhlášky MŽP. 

Lovné miery:

lieň sliznatý: najmenšia - 35 cm,

kapor rybničný: najmenšia: 45 cm.

2-0490-1-1

Dunaj č.2 Bazén

 

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Lov rýb je povolený v západnom bazéne prístavu Komárno od vyväzovacej bitvy č. 50 do bitvy č. 62 za podmienok vyznačenými tabuľami, ktoré označujú časť lovného úseku. 

-výkon rybárskeho práva bude vykonávaný len z brehu, maximálne do vzdialenosti 30 m od brehu,

-zavážanie, zanášanie návnad a nástrah akýmkoľvek spôsobom je zakázané,

-lov z lodiek, mól a iných plávajúcich zariadení je zakázaný,

- v čase zimného obdobia bude lov obmedzený len na voľnú plochu, kde nebudú ukotvené plavidlá na prezimovanie.

Lovné miery

Najmenšia lovná miera

Najväčšia lovná miera

Boleň dravý

50

 

Jalec hlavatý

35

 

Jalec maloústy

25

 

Jalec tmavý

35

 

Mrena severná

50

 

Ostriež zelenkavý

 

10

Sumec veľký

90

 

Zubáč veľkoústy

60

 

Pleskáč vysoký

40