Lovné miery a doba hájenia rýb, denný čas lovu

Aktualizované: 30.04.2014       Zdroj informácií: Vyhláška 185/2006 Z.z.

 

Druh ryby

Mesiac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Denný čas lovu

kaprové revíry

07-17

07-17

05-21

05-21

04-24

04-24

00-24

00-24

00-24

04-24

07-20

07-20

pstruhové revíry

 

06-19

05-21

04-22

04-22

05-21

06-19

 

lipňové revíry

 

04-22

04-22

04-22

05-21

05-21

07-19

07-19

 

Dobá hájenia

Lovná miera

Povolené dni lovu

 mieň sladkovodný

1.1 až 15.3

35

ryba hájená

 

 pstruh potočný

1.9 až 15.4

25

ryba hájená

 

ryba hájená

 pstruh jazerný

1.9 až 15.4

45

ryba hájená

 

ryba hájená

 pstruh dúhový

1.1 až 15.4

25

ryba hájená

 

 sivoň potočný

1.1 až 15.4

25

ryba hájená

 

 lipeň tymiánový

1.1 až 31.5

27

ryba hájená

 

 šťuka severná

1.1 až 15.6

60

ryba hájená

 

hlavátka podunajská

1.1 až 31.10

70

ryba hájená

 

 kapor rybničný

15.3 až 31.5

40

 

ryba hájená

 

 boleň dravý

15.3 až 31.5

40

 

ryba hájená

 

 hlaváč bieloplutvý

15.3 až 31.5

neurčená

 

ryba hájená

 

 hlaváč pásoplutvý

15.3 až 31.5

neurčená

 

ryba hájená

 

 jalec hlavatý

nehájená

20

 Lov ryby povolený celoročne

 jalec maloústy

15.3 až 31.5

20

 

ryba hájená

 

 jalec tmavý

15.3 až 31.5

20

 

ryba hájená

 

 jeseter malý

15.3 až 31.5

45

 

ryba hájená

 

 lieň sliznatý

15.3 až 31.5

25

 

ryba hájená

 

 mrena škvrnitá

15.3 až 31.5

25

 

ryba hájená

 

 nosáľ sťahovavý

15.3 až 31.5

25

 

ryba hájená

 

 pleskáč siný

15.3 až 31.5

20

 

ryba hájená

 

 pleskáč vysoký

15.3 až 31.5

30

 

ryba hájená

 

 pleskáč tuponosý

15.3 až 31.5

20

 

ryba hájená

 

 pleskáč zelenkavý

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 podustva severná

15.3 až 15.6

30

 

ryba hájená

 

mrena severná

15.3 až 15.6

40

 

ryba hájená

 

sumec veľký

15.3 až 15.6

70

 

ryba hájená

 

zubáč veľkoústy

15.3 až 15.6

50

 

ryba hájená

 

zubáč volžský

15.3 až 15.6

35

 

ryba hájená

 

úhor európsky

1.9 až 30.11

45

 

ryba hájená

 

sih maréna

1.9 až 31.12

25

 

ryba hájená

 sih peleď

1.9 až 31.12

25

 

ryba hájená

 amur biely

nehájená

60

lov ryby povolený celoročne

 belička európska

nehájená

neurčená

 

 býčko čiernoústy

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 býčko hlavatý

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 býčko nahotemenný

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 býčko piesočný

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 býčkovec amurský

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 čerebľa pestrá

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 červenica ostrobruchá

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 hrebenačka fŕkaná

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 hrúz bieloplutvý

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 hrúz škvrnitý

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 hrúzovec sieťovaný

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 karas striebristý

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 klárius panafrický

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 mečovka zelená

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 ostriež zelenkavý

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 ostračka veľkoústa

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 ovsienka striebristá

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 plotica červenooká

Nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 pichľavka siná

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 slnečnica pestrá

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 sumček čierny

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 sumček hnedý

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

slíž severný

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

tolstolobik biely

nehájená

45

lov ryby povolený celoročne

tolstolobik pestrý

nehájená

45

lov ryby povolený celoročne

 tilapia nílska

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 veslonos americký

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 živorodka ostropyská

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 živorodka pestrá

nehájená

neurčená

lov ryby povolený celoročne

 blatniak tmavý

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 blatniak tmavý

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 býčko rúrkonosý

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 čík európsky

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 hrebenačka pásavá

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 hrebenačka vysoká

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 hrúz fúzatý

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 hrúz Kesslerov

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 jeseter ruský

Celoročne

 

ryba hájená celoročne

 kapor sazan

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 karas zlatistý

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 kolok veľký

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 kolok vretenovitý

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 lopatka dúhová

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 plotica lesklá

Celoročne

 

ryba hájená celoročne

 plotica perleťová

Celoročne

 

ryba hájená celoročne

 ploska pásavá

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 pĺž severný

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 pĺž vrchovský

celoročne

 

ryba hájená celoročne

 šabľa krivočiara

celoročne

 

ryba hájená celoročne