Výbor MsO SRZ Komárno poriada i v roku 2022 súťaž o rekordný úlovok roka, ulovených v revíroch MsO SRZ Komárno. Do súťaže sa môžu zapojiť členovia MsO SRZ Komárno. Úlovok sa prihlasuje formou písomnej prihlášky.

1. Pravidlá súťaže:

  • súťaže sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Komárno so zaplateným členským príspevkom a platným rybárskym povolením na revíry MsO SRZ Komárno na rok 2022,
  • úlovok a spôsob lovu musia spĺňať všetky podmienky (miera, doba hájenia, čas lovu…) podľa zákona  č.216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky 381/2018 Z.z. a miestneho rybárskeho poriadku,
  • ryba musí byť ulovená na revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Komárno, prípadne na Dunaji č.1 a 2.
  • súťaž trvá od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
  • vyhodnotenie súťaže bude na členskej schôdzi v roku 2023, kde bude vyhlásený nový ročník

2. Kategórie – kritéria pre zaradenie do súťaže:

Amur biely – 10,0 kg

Boleň dravý – 3,0 kg

Červenica ostrobruchá – 0,8 kg

Hlavátka podunajská – 8,0 kg

Jalec hlavatý – 1,5 kg

Jalec tmavý – 1,5 kg

Jeseter malý – 1,0 kg

Kapor rybničný – 10,0 kg

Karas striebristý – 1,0 kg

Lieň sliznatý – 1,0 kg

Mieň sladkovodný – 0,7 kg

Mrena severná – 1,8 kg

Nosál sťahovavý – 1,0 kg

Ostriež zelenkavý – 0,8 kg

Pleskáč vysoký – 2,0 kg

Plotica červenooká – 0,8 kg

Podustva severná – 1,5 kg

Sumec veľký – 20,0 kg

Šťuka severná – 7,0 kg

Tolstolobik – 15,0 kg

Úhor európsky – 1,0 kg

Zubáč veľkoústy -  5,5 kg

 Zubáč volžský - 1 kg

 

3. Zdokumentovanie úlovku:

Fotografia ulovenej ryby so šťastným lovcom.

Na fotografii je potrebné uviesť:

  • druh ryby
  • dĺžku úlovku
  • hmotnosť úlovku

Pre nedodržanie pravidla súťaže (bod1), alebo zdokumentovania úlovku (bod3), bude úlovok so súťaže vyradený!

Vyplniť Prihlášku do súťaže ( k dispozícii na tejto internetovej stránke alebo na sekretariáte MsO SRZ Komárno )

Lovec môže stručne opísať priebeh lovu, zdolávanie ryby, použité náčinie ale stále platí, že musí dodržať hore uvedené podmienky.

4. Zberné miesto prihlášok do súťaže:

  • zdokumentovaný úlovok treba zalepiť do obálky
  • poslať na adresu MsO SRZ Komárno, Záhradnícka 16 II/4, 945 01 Komárno alebo osobne odovzdať na

sekretariáte, alebo

  • vhodiť do schránky MsO SRZ Komárno na uvedenej adrese.

5. Hodnotenie úlovkov v každej kategórii:

  • dĺžka ryby – každý jeden centimeter = 1 bod
  • hmotnosť ryby – každý jeden gram = 1 bod

6. Odmena pre víťaza:

  •  trofej
  • diplom

                                                                                     Výbor MsO SRZ Komárno

 

Najväčšie úlovky za rok 2021:

Por.

číslo

Kategória- druh ryby

Meno a priezvisko

rybára

Dĺžka úlovku v cm

Hmotnosť

úlovku v g

Revír

ObO

1.

Amur biely

Ladislav Rafael

137

31000

Dunaj č.1

Komárno

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sumec veľký

Attila Kubicsek

228

78000

Vážsky Dunaj

Kameničná

 

 

 

 

 

 

 

3.

Podustva severná

Juraj Forgács

51

1750

Dunaj č.1

Komárno

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pleskáč vysoký

František Bucsek

57

2400

Nitra

Nesvady

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kapor rybničný

Zsolt Čičo

97

24800

Dunaj č.1

Komárno

 

 

 

 

 

 

 

6.

Zubáč veľkoústy

Ján Brúder

93

10000

Vážsky Dunaj

Komárno

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ostriež zelenkavý

Štefan Csernava

40

950

Vážsky Dunaj

Komárno

 

 

 

 

 

 

 

8.

Piraňa rastlinožravá

Alexander Vörös

44

2440

Vážsky Dunaj

Komárno