Výbor MsO SRZ Komárno poriada i v roku 2019 súťaž o rekordný úlovok roka, ulovených v revíroch MsO SRZ Komárno. Do súťaže sa môžu zapojiť členovia MsO SRZ Komárno. Úlovok sa prihlasuje formou písomnej prihlášky.

1. Pravidlá súťaže:

  • súťaže sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Komárno so zaplateným členským príspevkom a platným rybárskym povolením na revíry MsO SRZ Komárno na rok 2019,
  • úlovok a spôsob lovu musia spĺňať všetky podmienky (miera, doba hájenia, čas lovu…) podľa zákona  č.216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky 381/2018 Z.z. a miestneho rybárskeho poriadku,
  • ryba musí byť ulovená na revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Komárno, prípadne na Dunaji č.1 a 2.
  • súťaž trvá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
  • vyhodnotenie súťaže bude na členskej schôdzi v roku 2020, kde bude vyhlásený nový ročník

2. Kategórie – kritéria pre zaradenie do súťaže:

Amur biely – 10,0 kg

Boleň dravý – 3,0 kg

Červenica ostrobruchá – 0,8 kg

Hlavátka podunajská – 8,0 kg

Jalec hlavatý – 1,5 kg

Jalec tmavý – 1,5 kg

Jeseter malý – 1,0 kg

Kapor rybničný – 10,0 kg

Karas striebristý – 1,0 kg

Lieň sliznatý – 1,0 kg

Mieň sladkovodný – 0,7 kg

Mrena severná – 1,8 kg

Nosál sťahovavý – 1,0 kg

Ostriež zelenkavý – 0,8 kg

Pleskáč vysoký – 2,0 kg

Plotica červenooká – 0,8 kg

Podustva severná – 1,5 kg

Sumec veľký – 20,0 kg

Šťuka severná – 7,0 kg

Tolstolobik – 15,0 kg

Úhor európsky – 1,0 kg

Zubáč veľkoústy -  5,5 kg

 Zubáč volžský - 1 kg

 

3. Zdokumentovanie úlovku:

Fotografia ulovenej ryby so šťastným lovcom.

Na fotografii je potrebné uviesť:

  • druh ryby
  • dĺžku úlovku
  • hmotnosť úlovku

Pre nedodržanie pravidla súťaže (bod1), alebo zdokumentovania úlovku (bod3), bude úlovok so súťaže vyradený!

Vyplniť Prihlášku do súťaže ( k dispozícii na tejto internetovej stránke alebo na sekretariáte MsO SRZ Komárno )

Lovec môže stručne opísať priebeh lovu, zdolávanie ryby, použité náčinie ale stále platí, že musí dodržať hore uvedené podmienky.

4. Zberné miesto prihlášok do súťaže:

  • zdokumentovaný úlovok treba zalepiť do obálky
  • poslať na adresu MsO SRZ Komárno, Záhradnícka 16 II/4, 945 01 Komárno alebo osobne odovzdať na

sekretariáte, alebo

  • vhodiť do schránky MsO SRZ Komárno na uvedenej adrese.

5. Hodnotenie úlovkov v každej kategórii:

  • dĺžka ryby – každý jeden centimeter = 1 bod
  • hmotnosť ryby – každý jeden gram = 1 bod

6. Odmena pre víťaza:

  •  trofej
  • diplom

                                                                                     Výbor MsO SRZ Komárno


  Najväčšie nahlásené úlovky za rok 2018:

 

Por.

číslo

Kategória

Meno a priezvisko

rybára

Dĺžka úlovku

Hmotnosť

úlovku

Revír

ObO

1.

Jeseter malý

Zoltán Laky

80 cm

3850 g

2-0490-1-1 Dunaj č.2

Rada Žilina

 

 

 

 

 

 

 

2.

Boleň dravý

Richard Ružička

80 cm

3995 g

2-3760-1-1

štrk.Nesvady

MsO

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sumec veľký

Ján Molnár

220 cm

60000 g

2-4440-1-1 Vážsky Dunaj

MsO

 

 

 

 

 

 

 

4.

Šťuka severná

Milan Prorok

95 cm

7500 g

2-0020-1-1

OR Apáli

MsO

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tolstolobik biely

Luboš Slovák

156 cm

42700 g

2-0020-1-1

OR Apáli

MsO

 

 

 

 

 

 

 

6.

Zubáč veľkoústy

Attila Kubicsek

110 cm

120200 g

2-0490-1-1 Dunaj č.2

Rada Žilina

 

 

 

 

 

 

 

7.

Mrena severná

Július Károly

72 cm

3710 g

2-0490-1-1 Dunaj č.2

Rada Žilina