Výbor MsO SRZ Komárno poriada i v roku 2017 súťaž o rekordný úlovok roka, ulovených v revíroch MsO SRZ Komárno. Do súťaže sa môžu zapojiť členovia MsO SRZ Komárno. Úlovok sa prihlasuje formou písomnej prihlášky.

1. Pravidlá súťaže:

  • súťaže sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Komárno so zaplateným členským príspevkom a platným rybárskym povolením na revíry MsO SRZ Komárno na rok 2017,
  • úlovok a spôsob lovu musia spĺňať všetky podmienky (miera, doba hájenia, čas lovu…) podľa zákona  č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky 185/2006 a miestneho rybárskeho poriadku,
  • ryba musí byť ulovená na revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Komárno,
  • súťaž trvá od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
  • vyhodnotenie súťaže bude na členskej schôdzi v roku 2018, kde bude vyhlásený nový ročník

2. Kategórie – kritéria pre zaradenie do súťaže:

Amur biely – 10,0 kg

Boleň dravý – 3,0 kg

Červenica ostrobruchá – 0,8 kg

Hlavátka podunajská – 8,0 kg

Jalec hlavatý – 1,5 kg

Jalec tmavý – 1,5 kg

Jeseter malý – 1,0 kg

Kapor rybničný – 10,0 kg

Karas striebristý – 1,0 kg

Lieň sliznatý – 1,0 kg

Mieň sladkovodný – 0,7 kg

Mrena severná – 1,8 kg

Nosál sťahovavý – 1,0 kg

Ostriež zelenkavý – 0,8 kg

Pleskáč vysoký – 2,0 kg

Plotica červenooká – 0,8 kg

Podustva severná – 1,5 kg

Sumec veľký – 20,0 kg

Šťuka severná – 7,0 kg

Tolstolobik – 15,0 kg

Úhor európsky – 1,0 kg

Zubáč veľkoústy -  5,5 kg

 

 

3. Zdokumentovanie úlovku:

Fotografia ulovenej ryby so šťastným lovcom.

Na fotografii je potrebné uviesť:

  • druh ryby
  • dĺžku úlovku
  • hmotnosť úlovku

Pre nedodržanie pravidla súťaže (bod1), alebo zdokumentovania úlovku (bod3), bude úlovok so súťaže vyradený!

Vyplniť Prihlášku do súťaže ( k dispozícii na tejto internetovej stránke alebo na sekretariáte MsO SRZ Komárno )

Lovec môže stručne opísať priebeh lovu, zdolávanie ryby, použité náčinie ale stále platí, že musí dodržať hore uvedené podmienky.

4. Zberné miesto prihlášok do súťaže:

  • zdokumentovaný úlovok treba zalepiť do obálky
  • poslať na adresu MsO SRZ Komárno, Záhradnícka 16 II/4, 945 01 Komárno alebo osobne odovzdať na

sekretariáte, alebo

  • vhodiť do schránky MsO SRZ Komárno na uvedenej adrese.

5. Hodnotenie úlovkov v každej kategórii:

  • dĺžka ryby – každý jeden centimeter = 1 bod
  • hmotnosť ryby – každý jeden gram = 1 bod

6. Odmena pre víťaza:

  •  trofej

                                                                                     Výbor MsO SRZ Komárno


 Najväčšie úlovky za rok 2014:

 

Kategória

Meno a priezvisko

rybára

ObO

Dĺžka úlovku

Hmotnosť

úlovku

Revír

Sumec veľký

1.Imrich Vajda

2.Zsolt Hlavička

KN

Nesvady

226 cm

169 cm

70,50 kg

24,20 kg

2-0020 Apáli KN

Váh Kolárovo

Zubáč veľkoústy

1.Zsolt Hlavička

2.Ondrej Bendo

3.Roland Bopko

Nesvady

KN

KN

102 cm

110 cm

100 cm

14,20 kg

13,90 kg

12,50 kg

2-4440 Vážsky Dunaj

2-0490 Dunaj č.2

2-0490 Dunaj č.2

Karas striebristý

1.Dušan Kotian

2.Aurél Zubcsák

3.Gabriel Kálnay

KN

KN

KN

42 cm

45 cm

40 cm

2,00 kg

1,85 kg

1,30 kg

2-0020 Apáli

2-2690 Stará Nitra

2-0490 Dunaj č.2

Jalec tmavý

1.Ondrej Lajos

Moča

47 cm

1,66 kg

2-0480 Dunaj č.1

Mrena severná

1.László Mikes

2.František Mészáros

Moča

KN

78 cm

79 cm

5,05 kg

4,85 kg

2-0480 Dunaj č.1

2-4440 Vážský Dunaj

Amur biely

1.Mária Muharová

KN

120 cm

19,75 kg

2-0020 Apáli

 

Plotica lesklá

1.Tibor Markovič

KN

55 cm

2,50 kg

Váh Kolárovo

Pleskáč vysoký

1.Ladislav Horváth

KN

65 cm

3,85 kg

2-0480 Dunaj č.1

Boleň dravý

1.Imrich Tóth

2.Zsolt Takács

3.Peter Téglás

Kamen.

KN

KN

88 cm

79,5 cm

77 cm

6,29 kg

5,57 kg

3,91 kg

2-4440 Vážsky Dunaj

2-0480 Dunaj č.1

2-0480 Dunaj č.1

 

  Najväčšie úlovky za rok 2015:

 

Kategória

Meno a priezvisko

rybára

ObO

Dĺžka úlovku

Hmotnosť

úlovku

Revír

Karas striebristý

1.Tamás Bucsek

Nesvady

44 cm

 

1,80 kg

2-3760 Nesvady

Kapor

1.Ladislav Rafael

1. Marian Ďuračka

KN

KN

107 cm

90 cm

19,90 kg

14,30 kg

2-0480 Dunaj č.1

2-1070 Konkoli

Amur biely

1.Ladislav Rafael

2.József Domján

2.Ervin Husztig

3.Júlia Csepi

KN

KN

KN

Okoličná

132 cm

119 cm

102 cm

96 cm

28,50 kg

23,89 kg

18,70 kg

17,00 kg

2-0480 Dunaj č.1

2-4440 Vážsky Dunaj

2-0480 Dunaj č.1

2-0490 Dunaj č.2

Plotica lesklá

1.František Kurčík

KN

54 cm

2,25 kg

2-0480 Dunaj č.1

Pleskáč vysoký

1.Ladislav Himpán

KN

70 cm

4,47 kg

2-0490 Dunaj č.2

Jeseter malý

1.Oto Hajtman

KN

95 cm

6,80 kg

2-0480 Dunaj č.1

Úhor európsky

1. Csaba Tóth

KN

95 cm

2,40 kg

2-1070 Konkoli

Mieň sladkovod.

1.Ján Garai

Zlatná

65 cm

2,10 kg

2-0490 Dunaj č.2

Šťuka severná

1.Zoltán Szilágyi

2.Milan Polák

Okoličná

KN

95 cm

102 cm

10,00 kg

9,86 kg

2-5670 Žitnoostr.kan.

2-0020 Apáli

Tolstolobik

1.František Lukács

KN

152 cm

51,50 kg

2-0020 Apáli