Výbor MsO SRZ Komárno poriada i v roku 2024 súťaž o rekordný úlovok roka, ulovených v revíroch MsO SRZ Komárno. Do súťaže sa môžu zapojiť členovia MsO SRZ Komárno. Úlovok sa prihlasuje formou písomnej prihlášky.

1. Pravidlá súťaže:

  • súťaže sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Komárno so zaplateným členským príspevkom a platným rybárskym povolením na revíry MsO SRZ Komárno na rok 2024,
  • úlovok a spôsob lovu musia spĺňať všetky podmienky (miera, doba hájenia, čas lovu…) podľa zákona  č.216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky 381/2018 Z.z. a miestneho rybárskeho poriadku,
  • ryba musí byť ulovená na revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Komárno, prípadne na Dunaji č.1 a 2.
  • súťaž trvá od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
  • vyhodnotenie súťaže bude na členskej schôdzi v roku 2025, kde bude vyhlásený nový ročník

2. Kategórie – kritéria pre zaradenie do súťaže:

Amur biely – 10,0 kg

Boleň dravý – 3,0 kg

Červenica ostrobruchá – 0,8 kg

Hlavátka podunajská – 8,0 kg

Jalec hlavatý – 1,5 kg

Jalec tmavý – 1,5 kg

Jeseter malý – 1,0 kg

Kapor rybničný – 10,0 kg

Karas striebristý – 1,0 kg

Lieň sliznatý – 1,0 kg

Mieň sladkovodný – 0,7 kg

Mrena severná – 1,8 kg

Nosál sťahovavý – 1,0 kg

Ostriež zelenkavý – 0,8 kg

Pleskáč vysoký – 2,0 kg

Plotica červenooká – 0,8 kg

Podustva severná – 1,5 kg

Sumec veľký – 20,0 kg

Šťuka severná – 7,0 kg

Tolstolobik – 15,0 kg

Úhor európsky – 1,0 kg

Zubáč veľkoústy -  5,5 kg

 Zubáč volžský - 1 kg

 

3. Zdokumentovanie úlovku:

Fotografia ulovenej ryby so šťastným lovcom.

Na fotografii je potrebné uviesť:

  • druh ryby
  • dĺžku úlovku
  • hmotnosť úlovku

Pre nedodržanie pravidla súťaže (bod1), alebo zdokumentovania úlovku (bod3), bude úlovok so súťaže vyradený!

Vyplniť Prihlášku do súťaže ( k dispozícii na tejto internetovej stránke alebo na sekretariáte MsO SRZ Komárno )

Lovec môže stručne opísať priebeh lovu, zdolávanie ryby, použité náčinie ale stále platí, že musí dodržať hore uvedené podmienky.

4. Zberné miesto prihlášok do súťaže:

  • zdokumentovaný úlovok treba zalepiť do obálky
  • poslať na adresu MsO SRZ Komárno, Záhradnícka 3000/4, 945 01 Komárno alebo osobne odovzdať na

sekretariáte, alebo

  • vhodiť do schránky MsO SRZ Komárno na uvedenej adrese.

5. Hodnotenie úlovkov v každej kategórii:

  • dĺžka ryby – každý jeden centimeter = 1 bod
  • hmotnosť ryby – každý jeden gram = 1 bod

6. Odmena pre víťaza:

  •  trofej
  • diplom

                                                                                     Výbor MsO SRZ Komárno

 

Najväčšie nahlásené úlovky za rok 2023:

Por.

číslo

Kategória- druh ryby

Meno a priezvisko

rybára

Dĺžka úlovku v cm

Hmotnosť

úlovku v g

Revír

ObO

1.

Kapor rybničný

Viktor Jókai

103

21000

Dunaj č.1

Moča

 

 

 

 

 

 

 

2.

Amur biely

Dezider Zakál

108

18900

Žitnoostr.kanály č.1

Okoličná n.O.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Boleň dravý

Roman Kotian

76

3340

Stará Nitra č.1

Komárno

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pleskáč vysoký

Jozef Kuzma

57

2500

Dunaj č.1

Komárno

 

 

 

 

 

 

 

5.

Šťuka severná

Benett Noel Nagy

95

7700

Dunaj č.2 bazen

Kameničná

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostriež zelenkavý

Zoltán Szitás

43

1305

Dunaj č.2 bazen

Komárno

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ostriež zelenkavý

Jozef Kuzma

42

1300

Vážsky Dunaj

Komárno