Plán odpracovania členských povinností MsO SRZ Komárno za rok 2021:

 

Dátum

Miesto konania

Zodpovedný vedúci

24.4.2021

Zlatná na Ostrove

p.Jandás

24.4.2021

Konkoli Kameničná

p.Zengő

24.4.2021

Okoličná na Ostrove

p.Szendi

Okoličná na Ostrove

p.Szendi

24.4.2021

Sokolce

p.Pázmány

Žemlékes

p.Pázmány

24.4.2021

OR Apáli

p.Riszdorfer

24.4.2021

Vážsky Dunaj

p.Neszi

24.4.2021

Dunaj č.2 /Bazén/

p.Tóth

24.4.2021

Nesvady

p.Csontos

24.4.2021

Moča

p.Szegi

24.4.2021

Číčov, Kl.Nemá

p.Illés

Konkoli,Akácos

p.Zengő

Aktuálne informácie o brigádach budú zverejnené na vývesných tabuliach v kancelárii MsO SRZ Komárno  a na internetovej stránke MsO.