Plán odpracovania členských povinností MsO SRZ Komárno za rok 2019:

 

Dátum

Miesto konania

Zodpovedný vedúci

6.4.2019

Konkoli Kameničná

p.Zengő

6.4.2019

Zsemlékes

p.Pázmány

13.4.2019

Konkoli Kameničná

p.Zengő

13.4.2019

Dunaj č.1 Moča

p.Szegi

13.4.2019

Sokolce,štrkovisko

p.Pázmány

13.4.2019

Vážsky Dunaj

p.Neszi

13.4.2019

Dunaj č.2 – Bazén

p.Tóth

13.4.2019

OR Apáli Komárno

hospodár

13.4.2019

Nesvady, štrkovisko

p.Csontos

27.4.2019

Číčov, Kl.Nemá

p.Illés

27.4.2019

Okoličná na Ostrove

p.Szendi

27.4.2019

Zlatná na Ostrove, Kakal

p.Jandás

 Aktuálne informácie o brigádach budú zverejnené na vývesných tabuliach v kancelárii MsO SRZ Komárno  a na internetovej stránke MsO.