Vážení rybári, milovníci prírody!

Srdečne vás v spolupráci s obcami Lipové, Sokolce a Bodza pozývame dňa 12.6.2021 o 8:00 na vyčistenie našich vodných tokov od nahromadeného odpadu. Na pláne je odstránenie odpadu zo Zsemlékesu, Bodzianskeho kanála, Lipovského kanála. Na obed pre Vás bude pripravené občerstvenie, pitný režim bude taktiež zabezpečený. Ak máte chuť priložiť ruku k dielu, stráviť deň v našej prekrásnej prírode, pridajte sa k nám!!!
Záujemcov poprosíme prihlásiť sa telefonicky u p.Pázmánya /0903446198/ alebo starostom príslušných obcí. 

IMG_20210531_134256.jpg


Plán odpracovania členských povinností MsO SRZ Komárno za rok 2021:

 

Dátum

Miesto konania

Zodpovedný vedúci

24.4.2021

Zlatná na Ostrove

p.Jandás

24.4.2021

Konkoli Kameničná

p.Zengő

24.4.2021

Okoličná na Ostrove

p.Szendi

Okoličná na Ostrove

p.Szendi

24.4.2021

Sokolce

p.Pázmány

Žemlékes

p.Pázmány

24.4.2021

OR Apáli

p.Riszdorfer

24.4.2021

Vážsky Dunaj

p.Neszi

24.4.2021

Dunaj č.2 /Bazén/

p.Tóth

24.4.2021

Nesvady

p.Csontos

24.4.2021

Moča

p.Szegi

24.4.2021

Číčov, Kl.Nemá

p.Illés

Konkoli,Akácos

p.Zengő

Aktuálne informácie o brigádach budú zverejnené na vývesných tabuliach v kancelárii MsO SRZ Komárno  a na internetovej stránke MsO.