Plán odpracovania členských povinností MsO SRZ Komárno za rok 2017:

 

Dátum

Miesto konania

Zodpovedný vedúci

4.3.2017

Kakal Zlatná n.Ostrove

p.Jandás

25.3.2017

Konkoli Kameničná

p.Gabriel,p.Zengö

8.4.2017

Sokolce, Zsemlékes

p.Pázmány

Nesvady

p.Csontos

Okoličná n.Ostrove

p.Szendi

22.4.2017

Komárno-Vážsky Dunaj

p.Neszi

Komárno-Dunaj č.2 Bazén

p.Tóth

Číčov, Klížska Nemé

p.Illés

Kameničná –Konkoli,Akácos

p.Zengö, p.Spányik

25.4.2017

Moča – Dunaj č.1

p.Szegi

29.4.2017

OR Apáli

p.Gabriel

29.4.2017

Kakal Zlatná n.Ostrove

p.Jandás


 Aktuálne informácie o brigádach budú zverejnené na vývesných tabuliach v kancelárii MsO SRZ Komárno  a na internetovej stránke MsO.