Plán odpracovania členských povinností MsO SRZ Komárno za rok 2018:

 

Dátum

Miesto konania

Zodpovedný vedúci

17.3.2018

Konkoli Kameničná

p.Zengő

7.4.2018

Dunaj č.1 Moča

p.Szegi

14.4.2018

Sokolce,štrkovisko

p.Pázmány

21.4.2018

Vážsky Dunaj

p.Neszi

21.4.2018

Dunaj č.2 – Bazén

p.Tóth

21.4.2018

Číčov, Kl.Nemá

p.Illés

21.4.2018

Konkoli Kameničná

p.Zengő

21.4.2018

Nesvady, štrkovisko

p.Csontos

21.4.2018

Okoličná na Ostrove

p.Szendi

21.4.2018

Zsemlékes

p.Pázmány

21.4.2018

Zlatná na Ostrove, Kakal

p.Jandás

28.4.2018

Kameničná Akácos

p.Zengő

28.4.2018

OR Apáli Komárno

p.Gabriel


 Aktuálne informácie o brigádach budú zverejnené na vývesných tabuliach v kancelárii MsO SRZ Komárno  a na internetovej stránke MsO.