Výbor MsO SRZ Komárno

Predsedníctvo MsO:

Martin Riszdorfer

predseda

0948882572

József Jandás

podpredseda

0908718561

Štefan Neszi

tajomník

0918859329

Ing.Izsák Tibor

hospodár 

 0915764399

Ján Zengő

člen výboru

0908454818

Marian Šeben

vedúci rybárskej stráže

0915754766

Členovia výboru:

Csernava Štefan, Csontos Viliam, Hodek Otto, Ing.Hrabovský Milan, Illés Juraj, Ing.Kováč Michal, Nagy Štefan, Paksi Nick, Pázmány Karol, Szegi Tibor, MSc.Toma Norbert, Zengő Ján.

 

Kontrolná komisia:

Mgr.František Kurčík - predseda

Marián Šeben – člen

Michal Vasas – člen

 

Disciplinárna komisia:

 Attila Fuisz – predseda

Tomáš Kuszák – člen

Ing.Aurel Pšenák - člen

Vedúci rybárskej stráže:

Marián Šeben

Andová Silvia - vedúca kancelárie - výdaj povolení na rybolov, č.t.: +421357701943, +421918489665