Výbor MsO SRZ Komárno

Predsedníctvo MsO:

Alfréd Tóth

predseda

0905324146

József Jandás

podpredseda

0908718561

Štefan Neszi

tajomník

0918859329

Peter Gabriel

hospodár

0908756752

Tibor Benedek

člen

0905427749

Členovia výboru:

Viliam Csontos, Oto Hodek, Juraj Illéš, Štefan Nagy, Karol Pázmány, Tibor Szegi, Jozef Szendi, Peter Tasnádi, Ján Zengő, Ján Paksi.

 

Kontrolná komisia:

Mgr.František Kurčík - predseda

Marián Šeben – člen

Michal Vasas – člen

 

Disciplinárna Komisia:

 Attila Fuisz – predseda

Juraj Forgács – člen

Ľudovít Németh - člen