Kaprové rybárske revíry  susedných organizácii, na ktorých je v zmysle Dohody o spoluužívaní a obhospodarovaní revírov je povolené členom našej organizácie loviť ryby s  miestnym kaprový povolením:

2-1400-1-1

Nitra č.1

 

MsO SRZ Nové Zámky

kaprový-lovný

Od cestného mosta pri obci Komoča pri Čergáte po sútok  s riekou Váh pri obci Komoča.

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/65, lieň x/50.

2-4360-1-1

Váh č.1

 

MO SRZ Kolárovo

kaprový-lovný

Až po kompu v obci Neded /r.k 35/

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x, amur 70/x.

2-1190-1-1

Malý Dunaj č.1

 

MO SRZ Kolárovo

kaprový-lovný

od toku Váhu po sútok s Čiernou vodou + kanál Aszód

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x,amur 70/x.

2-2700-1-1

Stará Nitra č.2

 

MO SRZ Hurbanovo

kaprový-lovný

Povodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aňala – Stará Gúta

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

2-1010-1-1

Kanál Vrbová

 

MO SRZ Hurbanovo

kaprový-lovný

Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou Lándor/

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.